Komunikacja Europejska (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Komunikacja europejska

Komunikacja europejska jest kierunkiem, który zawiera wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. Kierunek ten jest prowadzony w Kolegium Europejskim w Gnieźnie, będącym jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • u przyszłych specjalistów ds. komunikacji europejskiej najważniejsza jest umiejętność nawiązywania kontaktów i relacji z innymi osobami oraz wrażliwość kulturowa,
 • przydatne są także następujące cechy: kreatywność, ciekawość, sumienność i dokładność.

Rekrutacja

Komunikację europejską można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

Przedmioty obowiązkowe:

 • Język polski
 • Język nowożytny

Jeden z następujących przedmiotów:

 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia

Jeden z następujących przedmiotów:

 • Wos
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Historia muzyki
 • Łacina
 • Greka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na komunikacji europejskiej:

 • teoria kultury i antropologia kulturowa
 • systemy medialne krajów europejskich
 • kultura internetu
 • kino europejskie
 • europejska tradycja literacka Wschodu
 • europejska tradycja literacka Zachodu
 • zarys historii sztuki europejskiej
 • wiedza o współczesnych językach europejskich
 • językoznawstwo ogólne

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku komunikacja europejska:

 • bałkanistyka
 • medioznawstwo

Komunikacja europejska, a rynek pracy

Absolwenci komunikacji europejskiej mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach
 • środkach masowego przekazu

Absolwenci komunikacji europejskiej mogą:

 • podjąć studia podyplomowe z dziennikarstwa i pracować jako dziennikarz
 • zdobyć uprawnienia pedagogiczne i podjąć pracę w szkolnictwie
 • ukończyć kurs z pozyskiwania funduszy unijnych i wykorzystywać tę wiedzę w swoim zawodzie

 

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academico.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook