Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek architektura i urbanistyka

Czym jest architektura i urbanistyka?

Architektura jest specyficznym kierunkiem studiów: wymaga fachowej wiedzy z zakresu inżynierii budownictwa i wrażliwości estetycznej ? sytuuje się więc na pograniczu inżynierii i sztuki. Architekt to osoba, która zajmuje się organizacją przestrzeni, konstruowaniem budynków i innych budowli. Drugi człon interesującego nas kierunku studiów ?urbanistyka? wskazuje na gospodarowanie przestrzeni miejskiej. W zawodzie architekta podstawą jest umiejętność tworzenia projektów architektonicznych, ale niezmiernie ważna jest także wiedza z zakresu budownictwa czy przepisów budowlanych. Architektura i urbanistyka uchodzi za kierunek prestiżowy. Same studia wiążą się z licznymi wydatkami związanymi z organizacją warsztatu pracy, jednak statystyki pokazują jasno, że dobry architekt to specjalista bardzo pożądany przez inwestorów budowlanych i nie tylko. Obserwując przemiany gospodarcze w kraju i za granicą, wiemy, że zapotrzebowanie na zabudowę przestrzeni jest aktualnie bardzo duże. Wydaje się więc, że inwestycja w postaci studiowania architektury i urbanistyki jest opłacalna. Czy jednak jest to kierunek dla Ciebie?

Idealny kandydat na tym kierunku

Architektura to z pewnością studia dla osób odznaczających się poczuciem wrażliwości estetycznej. Co to znaczy? Chodzi o zdolność do postrzegania i przeżywania wszelkiego piękna, zachwycania się kształtami, grą świateł i cieni, kolorami. W przypadku architektury przydatne okazują się zainteresowania związane ze sztuką o charakterze wizualnym, a więc: rzeźbą, plastyką, malarstwem. Sam architekt to także w pewnej mierze artysta: tworzone przez niego budowle powinny być nie tylko funkcjonale, ale i estetyczne ? mają się podobać.

Inną ważną cechą idealnego architekta jest kreatywność. Osoby twórcze, uzdolnione plastycznie, które w potrafią wyrazić swoje pomysły w formie linii, kolorów, kształtów z pewnością mają predyspozycje do wykonywania pracy architekta. To jednak nie wszystko. Liczy się także dobry wzrok, zdolność odwzorowywania i przekształcania przestrzeni.

Dobry architekt to także człowiek cechujący się odpowiednią osobowością. Jeśli nie jesteś osobą cierpliwą, długotrwałe i monotonne prace nad skomplikowanym projektem architektonicznym, mogą okazać się dla Ciebie zbyt nużące. Ważna jest także w tym przypadku rzetelność, samodzielność, umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy. Architekt to osoba, która w swojej pracy powinna wykazać się dużą skrupulatnością – projektowanie wymaga skupienia, dbałości o detale.

Rekrutacja na architekturę i urbanistykę ? jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na architekturę i urbanistykę są najczęściej:

 • matematyka
 • język obcy
 • dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów

Kierunek architektura i urbanistyka- program studiów

Zajęcia na kierunku architektura i urbanistyka to w dużej mierze praktyczne projektowanie architektoniczne, ćwiczenia, a także laboratoria artystyczne i techniczne. Studiując ten kierunek możesz spodziewać się także takich przedmiotów, jak:

 • matematyka
 • budownictwa ogólne
 • ergonomia
 • geometria wykreślna
 • mechanika budowli
 • materiałoznawstwo
 • rysunek odręczny
 • wstęp do analizy matematycznej
 • projektowanie urbanistyczne
 • plener rysunkowy
 • podstawy geodezji i kartografii
 • historia architektury
 • zabytkoznawstwo
 • teoria i konserwacja zabytków
 • prawo budowlane

Specjalności kierunku architektura i urbanistyka

Architektura to rozległa dziedzina, dlatego studenci w trakcie edukacji powinni wybrać odpowiednią dla siebie specjalność, np.:

 • architektura (skupienie się na projektowaniu obiektów architektonicznych)
 • konserwacja i ochrona zabytków (rekonstrukcja i modernizacja budynków)
 • urbanistyka (projektowanie przestrzeni miejskiej)
 • gospodarka przestrzenna

Architektura i urbanistyka a rynek pracy

Aby wykonywać zawód architekta, nie wystarczą ukończone studia. Konieczne jest odbycie praktyk, które z kolei pozwolą na otrzymanie odpowiednich uprawnień. Absolwenci kierunku architektura i urbanistyka mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych architektonicznych u urbanistycznych
 • administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach badawczych, naukowych
 • firmach budowlanych
 • pracowniach konserwacji zabytków
 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook