Mechatronika (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Mechatronika

Mechatronika to nauka istniejąca na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki.

Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest „synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych.

Przedmiotem zainteresowania mechatroniki są produkty, charakteryzujące się wysokim stopniem funkcjonalnej i technologicznej integracji części: mechanicznej, elektromagnetycznej i elektronicznej.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • większość inżynierów mechaników pracuje na stanowiskach, na których wymaga się m.in. pracy koncepcyjnej.
 • niezbędne są takie cechy jak ciekawość, zainteresowanie nowymi rozwiązaniami technicznymi, wysoki poziom wiedzy fachowej.
 • do poprawnego opracowania konstrukcji nowego urządzenia niezbędne są uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i logiczne rozumowanie.

Rekrutacja

Mechatronikę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynierskie), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji, to polski, matematyka, język nowożytny oraz dowolny przedmiot.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na mechatronice (grupa przedmiotów ogólnych):

 • techniki informatyczne
 • zapis konstrukcji
 • fizyka
 • chemia
 • techniki wytwarzania
 • matematyka
 • techniki informatyczne

Specjalizacje i specjalności

Kandydaci na studiach mogą wybrać m.in. takie specjalności jak.:

 • projektowanie urządzeń mechatronicznych,
 • inżynieria biomedyczna,
 • techniki multimedialne,
 • automatyka,
 • robotyka,
 • inżynieria Fotoniczna,
 • inżynieria jakości,
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych,
 • mikromechanika,
 • sensory i systemy pomiarowe,
 • techniki komputerowe w mechatronice,
 • urządzenia elektromedyczne
 • elektroautomatyka okrętowa,
 • mechatronika systemów energetycznych,
 • mechatronika w urządzeniach, maszynach i pojazdach,
 • mechatronika w systemach wytwórczych,
 • projektowanie wspomagane komputerowo,
 • konstrukcje inteligentne,
 • mechatronika maszyn roboczych,
 • mechatronika pojazdów,
 • eksploatacja systemów mechatronicznych,
 • projektowanie systemów mechanicznych,
 • mechatronika stosowana,
 • aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne,
 • aparatura pomiarowa, sterująca  i diagnostyczna,
 • mechatronika i diagnostyka pojazdów,
 • systemy kontroli i sterowania w budynkach inteligentnych,
 • projektowanie i eksploatowanie systemów informatycznych,
 • modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych,
 • mechatroniczne układy jezdne i napędowe,
 • mechatroniczne systemy wytwórcze,
 • mechatroniczne systemy odlewnicze,
 • inżynieria systemów mechatronicznych w górnictwie,
 • budowa i eksploatacja systemów inteligentnych.

Mechatronika, a rynek pracy

Absolwenci mechatroniki (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym),
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Inżynier mechatroniki powinien podwyższać swoje kwalifikacje, bowiem mechatronika, jako nauka cały czas się rozwijają.

 • Mechatronika w kształceniu zawodowy,
 • Mechatronika w edukacji.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

 1. Tomek pisze: 2013/01/30 o 14:05

  oczywiście że nawet mechanik powinien się uczyć, rozwijać w zawodzie

  (odpowiedz)
 2. Gustaw34 pisze: 2013/02/01 o 18:07

  ciekawość, zainteresowanie nowymi rozwiązaniami technicznymi, wysoki poziom wiedzy fachowej -wszystko to mam!

  (odpowiedz)
  • Sabina pisze: 2013/02/05 o 22:03

   to tylko pozostaje pogratulować:)

 3. EWA pisze: 2020/07/21 o 13:45

  Mój syn po technikum mechatronicznym gdzie miał najlesze oceny w szkole z przedmiotów zawodowych interesuje się mechatroniką i zdał jako jeden z trzech w klasie egzamin zawodowy Egzaminów w sumie było 6)bez żadnych poprawek na bardzo wysokim poziomie nie dostanie sie na studia mechatroniczne ponieważ nie interesuje sie literaturą nie lubi czytać lektur nie jest typem filozofa w sensie co autor miał na myśli. Matury z polskiego nie zdał albo napisał bardzo słabo a z matematyki przez 4 lata miał zmienianego nauczyciela 3 razy pierwszy został zwolniony ze szkoły dyscyplinarnie praktycznie chciał wystawić 1 lub maksymalnie 2 uczniom we wszystkich klasach w których uczył ,którzy mieli bardzo dobre oceny w gimnazjach, urządzał sobie na lekcjach wyścigi np zadał 10 zadań na 10 minut kto nie zdążył( czyli wszyscy) to stawiał 1.Przez koronawirusa nie było też odpowiedniego przygotowania do matury nauczyciel wysyłał tylko pliki z matur z poprzednich lat.Nie rozumiem dlaczego przy kwalifikacji na studia nie są brane pod uwagę przedmioty ze swiadectwa zwiazane z kierunkiem studiów jak mechatronika informatyka itd było tych przedmiotów bardzo dużo na świadectwie. Osoby które ledwo co zdawały przedmioty związane z mechatroniką nie zdały egzaminów zawodowych ale na studia się dostaną bo lepsi są z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, j. polski.

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook