Mechatronika (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Mechatronika

Mechatronika to nauka istniejąca na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki.

Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest „synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych.

Przedmiotem zainteresowania mechatroniki są produkty, charakteryzujące się wysokim stopniem funkcjonalnej i technologicznej integracji części: mechanicznej, elektromagnetycznej i elektronicznej.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • większość inżynierów mechaników pracuje na stanowiskach, na których wymaga się m.in. pracy koncepcyjnej.
 • niezbędne są takie cechy jak ciekawość, zainteresowanie nowymi rozwiązaniami technicznymi, wysoki poziom wiedzy fachowej.
 • do poprawnego opracowania konstrukcji nowego urządzenia niezbędne są uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i logiczne rozumowanie.

Rekrutacja

Mechatronikę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynierskie), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji, to polski, matematyka, język nowożytny oraz dowolny przedmiot.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na mechatronice (grupa przedmiotów ogólnych):

 • techniki informatyczne
 • zapis konstrukcji
 • fizyka
 • chemia
 • techniki wytwarzania
 • matematyka
 • techniki informatyczne

Specjalizacje i specjalności

Kandydaci na studiach mogą wybrać m.in. takie specjalności jak.:

 • projektowanie urządzeń mechatronicznych,
 • inżynieria biomedyczna,
 • techniki multimedialne,
 • automatyka,
 • robotyka,
 • inżynieria Fotoniczna,
 • inżynieria jakości,
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych,
 • mikromechanika,
 • sensory i systemy pomiarowe,
 • techniki komputerowe w mechatronice,
 • urządzenia elektromedyczne
 • elektroautomatyka okrętowa,
 • mechatronika systemów energetycznych,
 • mechatronika w urządzeniach, maszynach i pojazdach,
 • mechatronika w systemach wytwórczych,
 • projektowanie wspomagane komputerowo,
 • konstrukcje inteligentne,
 • mechatronika maszyn roboczych,
 • mechatronika pojazdów,
 • eksploatacja systemów mechatronicznych,
 • projektowanie systemów mechanicznych,
 • mechatronika stosowana,
 • aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne,
 • aparatura pomiarowa, sterująca  i diagnostyczna,
 • mechatronika i diagnostyka pojazdów,
 • systemy kontroli i sterowania w budynkach inteligentnych,
 • projektowanie i eksploatowanie systemów informatycznych,
 • modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych,
 • mechatroniczne układy jezdne i napędowe,
 • mechatroniczne systemy wytwórcze,
 • mechatroniczne systemy odlewnicze,
 • inżynieria systemów mechatronicznych w górnictwie,
 • budowa i eksploatacja systemów inteligentnych.

Mechatronika, a rynek pracy

Absolwenci mechatroniki (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne ? elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym),
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Inżynier mechatroniki powinien podwyższać swoje kwalifikacje, bowiem mechatronika, jako nauka cały czas się rozwijają.

 • Mechatronika w kształceniu zawodowy,
 • Mechatronika w edukacji.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook