Muzykologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Muzykologia

Muzykologia to nauka o muzyce. Zajmuje się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach i upowszechnianiem wiedzy o kulturze muzycznej.

Nazwę i charakter naukowej dyscypliny uniwersyteckiej uzyskała w XX w., ale jako wiedza o muzyce, ściśle związana z refleksją filozoficzną, występuje już w starożytności. W kulturach antycznych widziano w muzyce odbicie praw kosmosu, harmonii wszechświata. Rozwijano matematyczną teorię muzyki (np. szkoła pitagorejska w Grecji), a także wiedzę o jej oddziaływaniu na człowieka.

W obręb współczesnej muzykologii wchodzi wiele dyscyplin szczegółowych. Centralną pozycję zajmuje historia muzyki, ponadto estetyka, psychologia i socjologia muzyki, teoria muzyki pojęta jako badanie prawidłowości systemów dźwiękowych i reguł konstrukcji dzieła muzycznego, akustyka muzyczna.

Idealny kandydat

Idealnego kandydata nie powinno cechować jedynie zainteresowanie muzyką, ale również innymi dziedzinami artystycznymi, np. plastyką.

Mówiąc już bardziej szczegółowo, bardzo istotna jest umiejętność precyzyjnej analizy, koncentracji i obiektywnej oceny. Równie ważna jest zdolność nawiązywania kontaktów z innymi oraz dobra pamięć. Mówi się również, że dobrzy muzycy posiadają bardzo dobry słuch i poczucie rytmu.

Rekrutacja

Muzykologię można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym, w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia oraz niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to język polski oraz język nowożytny. Dodatkowo należy wybrać jeden z przedmiotów, takich jak: matematyka, historia, historia muzyki, wos.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na muzykologii:

 • historia filozofii
 • propedeutyka muzykologii
 • akustyka muzyczna
 • analiza muzyczna
 • historia muzyki powszechnej
 • historia muzyki polskiej
 • estetyka muzyczna
 • etnomuzykologia i antropologia kulturowa

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku muzykologia:

 • muzykologia teoretyczna i stosowana
 • muzykologia stosowana
 • muzykoterapia
 • muzyka kościelna

Muzykologia, a rynek pracy

Absolwent muzykologii może podjąć pracę jako:

 • krytyk muzyczny
 • redaktor muzyczny
 • specjalista w muzeach instrumentów muzycznych
 • ekspert w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych
 • edytor muzyczny
 • organizator życia muzycznego i upowszechniania kultury
 • naukowiec prowadzący badania muzykologiczne
 • kustosz w muzeach instrumentów muzycznych
 • ekspert w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych

Absolwenci muzykologii mogą podjąć przykładowo następujące studia podyplomowe:

 • krytyka muzyczna
 • muzykoterapia
 • psychologia muzyki

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook