Matura Hiszpański

Matura 2012 – hiszpański podstawowy – arkusze maturalne

Blok matur z języków obcych przeprowadzany był na podobnych zasadach. Na poziomie podstawowym, oprócz egzaminu ustnego, na uczniów czekał arkusz podzielony na trzy części. Każda z nich sprawdzała inną umiejętność posługiwania się językiem. Zdający za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogli uzyskać 50 punktów.

Czas przeznaczony na całą pracę to 120 minut. Ze względów technicznych, maturzyści musieli rozpocząć egzamin od części słuchowej. W założeniu trwała ona ok. 20 minut. Zadanie 1. opierało się na opisie pewnego „słodkiego wynalazku”. Uczniowie musieli określić, czy podane niżej zdania są prawdziwe, czy też fałszywe. Kolejne polecenie bazowało na wypowiedziach o problemach zamieszkania. Aby uzyskać maksimum punktów, należało odpowiednio połączyć nagłówki z wysłuchaną treścią. Ostatnim elementem tej części było wybranie właściwej odpowiedzi (abcd) po wysłuchaniu wywiadu z młodą architekt.

Rozumienie tekstu pisanego także bazowało na trzech źródłach. Pierwszym z nich były porady dot. zwierząt. Zadaniem zdających było dopasowanie krótkiego opisu do odpowiedniej treści. Następnie musieli oni zmierzyć się z pytaniami typu abcd w oparciu o artykuł pochodzący ze strony www.cvc.cervantes.es. Ostatni materiał źródłowy stanowił „La Agencia Efe”. Maturzyści zobowiązani byli określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Najwyżej punktowane były wypowiedzi pisemne. Pierwsza z nich,  oceniona na 5 punktów, wymagała stworzenia krótkiej wiadomości do nauczyciela języka hiszpańskiego, w której uczeń:

  • poinformuje o zaistniałej sytuacji (niemożność przyjścia na zajęcia)
  • wyjaśni powody
  • zaproponuje sposób dostarczenia pracy domowej
  • określi problemy, jakie sprawiła mu praca domowa

Drugi tekst dawał szansę na zdobycie 10 punktów. Maturzyści musieli napisać list do przyjaciela, w którym opisali koncert znanego zespołu w ich mieście. Warunkiem otrzymania maksimum punktów, była poprawność językowa oraz spełnienie podanych kryteriów:

  • informacje, gdzie i z jakiej okazji odbył się koncert
  • uzasadnienie wyboru koncertu i opisanie problemów z kupnem biletu
  • opis atrakcji przygotowanych przez zespół
  • wyrażenie opinii i polecenie koledze koncertu

W przypadku lista ważna była forma. Uczniowie, którzy przekroczyli limit 200 słów, dostawali 0 punktów za kompozycję pracy.

 

źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook