hiszpański 2012

Matura Hiszpański

Matura 2012 - hiszpański rozszerzony - wyniki matury

W 2012 roku do matury z języka hiszpańskiego przystąpiło 460 uczniów. Średni wynik na poziomie rozszerzonym wyliczono jedynie w liceach ogólnokształcących. Tam wyniósł on 70 proc. Inne szkoły nie zostały…
czytaj dalej »

matura hiszpański

Matura 2012 - hiszpański rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym zawierała dwa arkusze, z których każdy sprawdzał inne umiejętności i oceniany był inaczej.  Pierwszy zawierał dwa zadania z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych oraz trzy…
czytaj dalej »

matura hiszpański

Matura 2012 - hiszpański rozszerzony - arkusze maturalne

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym objęła dwa arkusze. W pierwszym egzaminatorzy sprawdzali dwie dziedziny: stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Drugi zawierał zadania z rozumienia tekstu słuchanego…
czytaj dalej »

matura hiszpański

Matura 2012 - hiszpański ustny - opinie

Matura to jedno z największych wyzwań w życiu. Warto się do niej dobrze przygotować, w końcu jest ona przepustką do dorosłego życia. Szczególnie języki odgrywają dzisiaj ważną rolę w budowaniu…
czytaj dalej »

Matura Hiszpański

Matura 2012 - hiszpański podstawowy - wyniki matury

Do matury z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 1030 uczniów. Najlepiej poradzili sobie uczniowie techników. Tam zdawalność wyniosła 100 proc. Na drugim miejscu znaleźli się absolwenci liceów ogólnokształcących. Maturę…
czytaj dalej »

Matura Hiszpański

Matura 2012 - hiszpański podstawowy - odpowiedzi do arkuszy

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym sprawdzała zakres umiejętności uczniów z trzech kategorii: słuchania, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia własnej wypowiedzi. Za wszystkie zadania maksymalnie można było otrzymać 50 punktów.…
czytaj dalej »

Matura Hiszpański

Matura 2012 - hiszpański podstawowy - arkusze maturalne

Blok matur z języków obcych przeprowadzany był na podobnych zasadach. Na poziomie podstawowym, oprócz egzaminu ustnego, na uczniów czekał arkusz podzielony na trzy części. Każda z nich sprawdzała inną umiejętność…
czytaj dalej »

facebook