matura hiszpański

Matura 2012 – hiszpański rozszerzony – arkusze maturalne

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym objęła dwa arkusze. W pierwszym egzaminatorzy sprawdzali dwie dziedziny: stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Drugi zawierał zadania z rozumienia tekstu słuchanego oraz rozumienia tekstu pisanego połączonego z rozpoznaniem struktur leksykalno-gramatycznych.

W arkuszu I można było zdobyć maksymalnie 23 punkty. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 120 minut. Polecenie pierwsze zobowiązywało uczniów do uzupełnienia luk tak, aby zachować sens zdania wyjściowego. W kolejnym zadaniu uczniowie musieli odpowiednio przekształcić wyraz podany w nawiasie.  W części pisanej na zdających czekały trzy tematy prac do wyboru:

  • Napisz opowiadanie o zwierzęciu, które spowodowało w ogrodzie zoologicznym niebezpieczną sytuację, zakończoną interwencją służb porządkowych.
  • Opisz osobę niepełnosprawną, która dzięki swej osobowości udowodniła, że można zrealizować swoje marzenia.
  • Młodzi ludzie coraz chętniej piszą o swoich sprawach osobistych na portalach społecznościowych. Napisz rozprawkę na ten temat, przedstawiając dobre i złe strony tego zjawiska.

Maksymalnie do zdobycia było 18 punktów. Za prace powyżej 300 słów egzaminatorzy przyznawali 0 punktów.

Rozwiązywanie arkusza II uczniowie rozpoczęli od części słuchanej. Pierwszym źródłem były informacje na temat prawa wyborczego kobiet w Hiszpanii. W oparciu o słuchankę należało określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Drugie polecenie wymagało od zdających połączenia nagłówków z odpowiednimi newsami. Ostatnim elementem były pytania typu „abcd”. Na podstawie wywiadu z pisarzem Eduardo Mendozą maturzyści musieli wskazać właściwą odpowiedź.

W kolejnej części jako pierwszy pojawił się tekst Mario Vargas Llosy. Uczniowie musieli wybrać jedną poprawną odpowiedź z czterech możliwych. Do zdobycia było 5 punktów. Kolejne zadanie wymagało dobrania zdań i wstawienia je w podany tekst. Poprawne połączenie dawało 4 punkty. Ostatnie polecenie zobowiązywało uczniów do wybrania odpowiednich zwrotów gramatycznych i włączenia ich w podaną treść. Umiejętność oceniano na 3 punkty.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusze online:

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook