matura hiszpański

Matura 2012 – hiszpański rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym zawierała dwa arkusze, z których każdy sprawdzał inne umiejętności i oceniany był inaczej.  Pierwszy zawierał dwa zadania z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych oraz trzy tematy wypracowań do wyboru. W drugim zdający zmierzyli się ze słuchaniem, rozumieniem tekstu pisanego połączonego z gramatyką. Punktacja i czas przeznaczony na pracę prezentowały się następująco: Arkusz I – 23 punkty, czas pracy: 120 minut, Arkusz II – 27 punktów, czas pracy: 70 minut

W arkuszu I na starcie maturzyści zmierzyli się ze strukturami. Za poprawne odpowiedzi w tej części czekało 5 punktów. Okazją na podwyższenie końcowego wyniku matury było wypracowanie. Za kompletną i bezbłędną pracę na jeden z wybranych tematów można było otrzymać aż 18 punktów. To najwięcej w całym bloku maturalnym. Kompletną pracą można było nadrobić braki z innych części.  Drugi arkusz skupiał się na słuchaniu i czytaniu.  Za zadania z tego bloku można było uzyskać 15 punktów (po 5 za każde). Kolejne polecenia były punktowane następująco: zadanie 7. – 5 punktów, zadanie 8. – 4 punkty, zadanie 9. – 3 punkty.

Najczęściej popełnianym błędem były te językowe. Uczniowie nie radzili sobie ze strukturami, co wskazuje na to, że w szkołach wciąż za mało zwraca się uwagi na część leksykalną.  Wskaźniki przetwarzania tekstów w większości spadły poniżej 0,50. Według samych uczniów najgorzej wypadły wypracowania.  – Miałam problem z doborem słów. Oczywiście znalazłam zamienniki i napisałam pracę, ale nie byłam z niej zadowolona. Chyba zjadł mnie stres – narzeka Aleksandra z Poznania.

Najlepiej wypadło za to rozumienie ze słuchu. Wszystkie elementy oceniane przez egzaminatorów przekroczył wskaźnik 0,50. Zdający również uznali, że w 2012 roku słuchanki były wyjątkowe łatwe.  – Moim zdaniem to była najprostsza część egzaminu. Bałem się, że nic nie usłyszę, nie zrozumiem, a okazało się, że był to tylko niepotrzebny stres – podsumowuje Dariusz z Ostrołęki.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook