Filologia Norweska (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Filologia norweska

Przedstawiamy Wam opis kolejnego z kierunków filologicznych. Tym razem pod lupę wzięliśmy Filologię norweską.

Filologia norweska

Studia na kierunku filologia norweska umożliwiają zdobycie kompetencji językowych w zakresie języka norweskiego. Ponadto studenci uczą się języka angielskiego lub niemieckiego oraz mają możliwość nauki drugiego języka skandynawskiego. Podczas studiów zostają oni wyposażeni także w wiedzę dotyczącą literatury, kultury i historii Skandynawii.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będzie osoba, która nie ma większych problemów z nauką języków obcych. Przyda się łatwość w zapamiętywaniu nowych słówek, dobra pamięć, chęć nauki i poznawania nowej kultury oraz systematyczność i sumienność.

Mówiąc konkretniej o filologii norweskiej najważniejsze jest zainteresowanie krajami skandynawskimi: ich historią i kulturą.

Rekrutacja

Filologię norweską można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Pod uwagę brany jest wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego w części pisemnej.

Program studiów

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku filologia norweska:

 • praktyczna nauka języka norweskiego
 • praktyczna nauka języka angielskiego/niemieckiego
 • gramatyka opisowa
 • gramatyka porównawcza języków skandynawskich
 • historia języka norweskiego
 • literatura norweska
 • zarys literatur skandynawskich
 • historia Skandynawii
 • wiedza o Norwegii
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa

Specjalizacje i specjalności

Specjalności:

 • szwedzka
 • norweska

Filologia norweska a rynek pracy

Absolwent filologii norweskiej może podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka norweskiego lub tłumacza. Inne placówki w których można znaleźć zatrudnienie, to:

 • instytucje kulturowe,
 • placówki dyplomatyczne,
 • media
 • firmy utrzymujące kontakty handlowe z Norwegią.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook