Uniwersytet Śląski (Fot.Jan Mehlich, Wikipedia)

Uniwersytet Śląskich Maturzystów

Na konferencji prasowej w Katowicach, specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego oraz egzaminatorzy wskazali najczęstsze błędy podczas egzaminu z języka polskiego.

Najczęstsze błędy

Egzaminatorzy wskazali, że maturzyści nie czytają dokładnie poleceń, źle organizują sobie prace, brakuje im umiejętności syntezy, wiedzy ogólnej, popełniają też dużo błędów.

Danuta Krzyżyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego wskazała najczęstsze błędy:

?”Maturzyści mają problemy z orientacją w kompozycji tekstu, czytaniem globalnym i szczegółowym, czytaniem wszystkich wątków. Przypadkowo reagują na polecenia, są liczne błędy językowe, stylistyczne, słowotwórcze typu +Telimena była kokieterką+. Jest też zjawisko niepokojące – tendencja do wulgaryzacji języka, wynikające z braku świadomości językowej – ktoś np. pisze +Judym olał Joasię+. Inne problemy to chaos myślowy, urwane zdania czy błędy ortograficzne – to wręcz niewiarygodne, w ilu wariantach można napisać błędnie słowo +mężczyzna+”

?Uniwersytet Śląskich Maturzystów?

Uniwersytet Śląski postanowił lepiej przygotować maturzystów do matury i studiów. Projekt ?Uniwersytet Śląskich Maturzystów?  oferuje zajęcia w formie warsztatów, w oparciu o tzw. metodę blended learning, polegającą na łączeniu różnych narzędzi i metod nauczania.  Podsumowując, maturzyści mogą liczyć na wykłady, ćwiczenia z warsztatami, zajęcia z technik ułatwiających zapamiętywanie, powtórki, z wykorzystaniem narzędzi sprzyjających uporządkowaniu materiału.

Warsztaty obejmować będą 10 przedmiotów maturalnych:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Historia
  • WOS
  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka
  • Geografia

Zajęcia dotyczą zarówno matury na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapisy trwają do 25 stycznia, a same zajęcia od lutego do końca kwietnia.

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://maturzysta.us.edu.pl/

 

Źródło: us.edu.pl, gazeta.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook