Politechnika Gdańska (Fot. Ewaku, Wikipedia)

Studiowanie dwóch kierunków- po co?

Na uczelniach w Gdańsku coraz więcej młodych ludzi zaczyna studia na drugim kierunku. Z czego to wynika?

Moda na studiowanie dwóch kierunków, to w dużej części wpływ presji, ponieważ studenci zwracają uwagę na wymagania współczesnego rynku. Widać też tu dominację myślenia ilościowego, tzn. więcej znaczy lepiej, które wciąż jeszcze dominuje we współczesnych społeczeństwach Zachodu i USA, a które przyjmuje się i w Polsce.

Warto także wspomnieć, że młodzi ludzie tuż po ukończeniu szkoły średniej nie są pewni tego, co chcą robić w życiu. Niektórzy mają kilka zainteresowań i nie wiedzą, co wybrać, a niektórzy nie znaleźli jeszcze swojej pasji w życiu. Po rozpoczęciu studiów okazuje się, że zajęć jest znacznie mniej niż się spodziewało.

Oczywiście z jednej strony studiowanie np. fizyki technicznej i socjologii może poszerzyć możliwości zdobycia pracy, lecz dużo lepszym rozwiązaniem jest studiowanie jednego kierunku i łączenie tego z praktykami zawodowymi już w trakcie studiów.

Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mówią, że osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2011/2012 nie płacą za naukę na drugim kierunku. Parlament Studentów RP zwrócił uwagę, że rekrutacja rozpoczyna się jeszcze pod koniec starego roku akademickiego. Dlatego ci, którzy na drugie studia zostali przyjęci przed 1 października 2012 r., za naukę nie muszą płacić. Przyjęci po tym terminie, będą studiować drugi kierunek za darmo, jeśli otrzymają stypendium rektora. Ich wyniki będą oceniane po I roku nauki na drugim kierunku. Jeśli student nie spełni wymogów – będzie musiał zwrócić koszty za cały rok.

I tak na Politechnice Gdańskiej dwa lub więcej indeksów ma 616 studentów, z czego 275 osób rozpoczęło studia na II kierunku w tym roku akademickim. Na ASP dwa kierunki studiuje 18 osób. Na Uniwersytecie Gdańskim dwukierunkowców jest najwięcej – bo 1244. Ale te statystyki pokazują tylko liczbę studentów dwóch kierunków na jednej uczelni. Biorąc pod uwagę, że wielu młodych ludzi studiuje na różnych uczelniach, liczba ta jest znacznie większa.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook