Uniwersytet Opolski (Fot.Kaww, freedigitalphotos.net)

Rusza nabór na „weimarskie” studia Europa Master

2 kwietnia 2013 roku rozpoczął się nabór na studia magisterskie Europa Master, określane jako weimarskie, od Trójkąta Weimarskiego. W projekcie wzięły udział takie uczelnie, jak: Uniwersytet Opolski oraz uczelnie z Mainz w Niemczech i Dijon we Francji. Studenci po czterech semestrach zdobędą dyplomy trzech uczelni.

Nabór będzie trwał do 15 kwietnia. „To pionierski projekt w skali nie tylko polskiej, ale również europejskiej” – powiedziała PAP dyrektor programu Europa Master dr Joanna Kulska z Uniwersytetu Opolskiego.

Studia Europa Master przygotowały wspólnie Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Mainz w Niemczech i Uniwersytet Burgundzki we francuskim Dijon. Do programu zakwalifikowanych zostanie po 10 studentów z każdego z państw. Studia będą trwać cztery semestry.

Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Program zajęć podczas pierwszego semestru na Uniwersytecie Opolskim dotyczyć będzie podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego, integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze będzie język angielski.

Drugi semestr odbędzie się na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników, którzy nie mają wystarczającej znajomości niemieckiego.

Trzeci semestr będzie trwał na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon. Głównym przedmiotem badań będzie prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane będą wyłącznie po francusku.

Czwarty semestr studiów będzie przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe. Studenci sami wybiorą uczelnię w której napiszą pracę i przystąpią do egzaminów. Program studiów będzie finansowany ze środków programu Erasmus.

Uczestnikami programu Europa Master mogą być osoby:

  • mające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, w szczególności politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub socjologii, a także prawa, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków studiów, na których kandydaci mogli zdobyć minimum 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych.
  • w momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

 

Źródło: gazeta.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook