Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Lubińska Uczelnia otwiera się na kontakty międzynarodowe!

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie podpisała międzynarodową umowę o współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie! Umowa daje niepowtarzalną szansę studentom UZZM na odbycie części studiów lub praktyk za granicą, a wykładowcom na prowadzenie zajęć w zaprzyjaźnionej placówce oraz udziału w międzynarodowych konferencjach. Ponadto umowa pozwoli uczelniom na wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań i konsultacji naukowych.

W dniach 6-8 maja br. dr Renata Małgorzata Ilnicka, Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych UZZM wraz z dr Agnieszką Nowicką, Kierownikiem Zakładu Pedagogiki odbyły podróż do Republiki Słowackiej. Efektem jej jest  nawiązane współpracy międzynarodowej pomiędzy Uczelniami! Celem podróży wykładowców było podpisanie umowy bilateralnej z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, która pozwoli na rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji.

– Zawarta umowa umożliwi między innymi wyjazdy studentom UZZM do tej prestiżowej Uczelni w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć ? tłumaczy dr Renata Ilnicka, Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

? Ponadto studenci odniosą wiele innych korzyści, w tym między innymi: będą mieli możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku, zdobycia doświadczenia zawodowego i nabycia nowych umiejętności oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną na gruncie zagranicznym. Poza tym udoskonalą umiejętności językowe, poznają nowe kultury oraz narodowości, a także nawiążą nowe przyjaźnie i przeżyją niezapomnianą przygodę ? dodaje Dziekan UZZM.

W ramach zawartej umowy, korzyści odniesie także kadra dydaktyczna obu Uczelni w ramach następujących działań: prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych, udziału w szkoleniach (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie itp.), udziału w seminariach i konferencjach naukowych. Ponadto wspólne będą mogli ubiegać się o międzynarodowe granty naukowe i redagować monografie naukowe oraz skrypty dla studentów.

Wyjechać za granicę może każdy student Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych UZZM, który posiada ukończony pierwszy rok studiów licencjackich.

Podczas wizyty przedstawicielki lubińskiej Uczelni spotkały się również z wykładowcami słowackimi. Poznały strukturę Uniwersytetu Komenskiego, zwiedziły Uczelnię, nawiązały nowe zawodowe znajomości. Swoim pobytem obie Panie Dziekan UZZM uatrakcyjniły także zajęcia studentom słowackim. Dr Renata M. Ilnicka wygłosiła wykład nt.  Instytucjonalnych form wsparcia osób wykluczonych społecznie (bezdomnych) w Polsce. Z kolei dr Agnieszka Nowicka zaprezentowała ciekawą problematykę  Sytuacji osób z chorobą Alzheimera w Polsce i ich opiekunów rodzinnych.

Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie to publiczna, najstarsza i największa szkoła wyższa na Słowacji, założona w 1919 roku. Posiada w swojej ofercie szeroki zakres kształcenia w wielu dziedzinach, m.in. w dziedzinie prawa, teologii, pedagogiki, filozofii, medycyny, farmacji, matematyki, fizyki i informatyki, przyrody, zarządzania oraz ekonomii.

 

Źródło: informacja prasowa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook