Ubezpieczenie zdrowotne (Fot.freedigitalphotos.net)

Karta Polska i składki zdrowotne

Nie jesteś obywatelem Polski i obawiasz się o swoje ubezpieczenie zdrowotne? Możliwe, że nie masz czym. Wystarczy być posiadaczem Karty Polaka.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Senat poparł właśnie ustawę z której wynika, że studenci legitymujący się Kartą Polaka nie będą musieli martwić się ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ szkoła wyższa opłaci ów składki.

Nowela zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki studentów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ustawa dotyczy także uczestników studiów doktoranckich oraz studentów odbywających obowiązkowy staż , a także osób odbywających kursy języka polskiego, jak również kursy przygotowujące do podjęcia nauki w języku polskim.

Obecnie Karta Polaka ułatwia przebywanie w Polsce studentom polskiego pochodzenia z byłego ZSRR, jednakże  niektóre ustawy wciąż odwołują się jedynie do ustawy o reputacji, pomijając ustawę o Karcie Polaka.

Wynikiem jest fakt, że studenci często, pomimo faktu, iż posiadają Kartę Polaka wciąż muszą zgłaszać się do konsulatów po zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Po nowelizacji nie będzie już takiej potrzeby. Wystarczy Karta Polaka.

Według szacunku resortu okazuje się, że uczelnie będą opłacały składki za dodatkowe 4,5 tys. osób, co kosztować będzie budżet  ok. 2,5 mln zł. rocznie.

 

Źródło: prawo.rp.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook