UMCS (Fot.Szater, wikipedia.pl)

Nowe kierunki na UMCS

W roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie proponuje przyszłym studentom nowe kierunki studiów. Sprawdźcie jakie.

UMCS to uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce. Idąc z duchem czasu i patrząc na potrzeby rynku pracy, uczelnia proponuje kandydatom nowe kierunki w roku akademickim 2013/2014

Nowe kierunki:

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Fizykochemia nowych materiałów
  • Geoinformatyka
  • Logistyka
  • Polityka spraw publicznych
  • Zarządzanie w politykach publicznych

Bezpieczeństwo narodowe to studia prowadzone na Wydziale Politologii UMCS. Są to studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, licencjackie.

Fizykochemia nowych materiałów to studia prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Chemii.  Są to studia stacjonarne, I stopnia, inżynierskie (3.5 letnie).

Geoinformatyka to studia prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi Gospodarki Przestrzennej. Są to studia stacjonarne, I stopnia, licencjackie.

Logistyka to studia prowadzone na Wydziale Ekonomicznycm UMCS. Są to studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, licencjackie.

Polityka Spraw Publicznych to studia na Wydziale Politologii UMCS. Są to studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, licencjackie.

Zarządzanie w politykach publicznych to studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Są to studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), I stopnia, licencjackie.

 

Źródło: umcs.lublin.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook