Technologia żywienia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Technologia żywności

Będąc w sklepie, największą uwagę zwracasz nie na cenę produktów, ale na ich etykietę? Twoje posiłki dostarczają Tobie przede wszystkim potrzebnych składników, a nie puste kalorie i węglowodany? Co powiesz o kierunku Technologia żywności?

Kierunek Technologia żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka łączy w sobie wiedzę z zakresu chemii, biologii, techniki i fizyki.

Inżynier technologii żywności opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych i zdrowych.

Absolwent tego kierunku jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.

Idealny kandydat

Kierunek przeznaczony przede wszystkim dla osób posiadających zainteresowania z bloku nauk ścisłych. Dodatkowo przydadzą się zdolności organizacyjne, umiejętność komunikacji i rozmowy z ludźmi oraz podejmowania trafnych decyzji.

Duże znaczenie ma również zamiłowanie do zdrowej żywności, spostrzegawczość oraz umiejętności badawcze.

Rekrutacja

Technologię żywności i żywienie człowieka można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I, II i III stopnia.

Podczas rekrutacji należy wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:

 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka

Oczywiście brane są pod uwagę także przedmioty obowiązkowe na maturze, czyli język polski, matematyka oraz język nowożytny.

Program zajęć

Przedmioty nauczania realizowane na technologii żywności i żywienia człowieka:

 • matematyka,
 • chemia ogólna,
 • fizyka z elementami biofizyki
 • informatyka
 • ekonomia
 • chemia żywności
 • statystyka matematyczna
 • ekologia i ochrona środowiska
 • maszynoznawstwo
 • biochemia
 • mikrobiologia żywności
 • metody analizy żywności
 • gospodarka wodna i energetyczna

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka:

 • technologia żywności,
 • żywienie człowieka,
 • biotechnologia żywności,
 • zarządzanie jakością żywności,
 • dietetyka,
 • inżynieria żywności,
 • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności,
 • analiza i ocena żywności,
 • chemia żywności,
 • analityka żywności i środowiska wodnego,
 • bioinżynieria żywności i środowiska wodnego,
 • technologia i żywienie,
 • technologia żywności pochodzenia wodnego,
 • żywienie człowieka i dietetyka.

Technologia żywności a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w różnych działach przemysłu spożywczego, chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, Urzędzie Celnym, hotelach na stanowiskach menadżerskich, zakładach żywienia zbiorowego, przy organizowaniu i projektowaniu procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, w dystrybucji i handlu żywnością oraz kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook