Kierunek studiów jachting (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Jachting

Jachty to dla Ciebie nie tylko ekskluzywny sposób na podróż i relaks, ale przede wszystkim maszyna, która swoim wyglądem i funkcjonalnością zachwyca i fascynuje? Kierunek Jachting może się Tobie spodobać.

Jachting

Kierunek jachting zorientowany jest przede wszystkim na eksploatację (w tym: dystrybucję, użytkowanie, obsługiwanie, remonty) indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających wykorzystywanych masowo w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na wodach śródlądowych, morskich wodach przybrzeżnych (do 20 Mm) oraz morskich wodach wewnętrznych, realizowanych w oparciu o porty (mariny) i przystanie, lądowe bazy techniczne a także lądowe zaplecze turystyczne.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem są osoby, które są zafascynowane budową i funkcjonowaniem jednostek pływających. Przyda się także ścisły umysł oraz chęć zdobywania wiedzy prawnej i ekonomicznej.

Rekrutacja

Jachting można studiować na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • język polski
 • język obcy
 • biologia lub matematyka
 • jeden z przedmiotów dodatkowych

Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Program nauczania

Studiując kierunek Jachting  uzyskasz wiedzę ogólną z zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych oraz tzw. kanon wiedzy inżynierskiej opartej na technice obiektów pływających i infrastrukturze transportu wodnego a także wiedzę specjalistyczną skupioną wokół zagadnień eksploatacji jednostek pływających turystyki zbiorowej i eksploatacji indywidualnych jednostek pływających.

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • wodna turystyka zbiorowa,
 • eksploatacja jachtów.

Rynek Pracy

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach rządowych i samorządowych
 • Urzędach Morskich
 • Urzędach Żeglugi Śródlądowej
 • Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej
 • Wodnych Ochotniczych Pogotowiach Ratunkowych
 • Firmach zajmujących się projektowaniem jednostek pływających.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, zut.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook