Matura 2015 (Fot.freedigitalphotos.net)

Wiemy już wszystko o maturze 2015

Nie raz wspominaliśmy już o zmianach maturalnych, które mają nastąpić w 2015 roku. Niedawno Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie informator dotyczący matury w 2015 roku. Co czeka przyszłych maturzystów?

Koniec z kluczem odpowiedzi

Wielu maturzystów narzekało na sprawdzanie odpowiedzi według ustalonego wcześniej klucza. Tym samym porównywali swoją nauką nie do zdobywania cennej wiedzy, a jedynie umiejętności ?wstrzeliwania się w klucz?.  W 2015 roku komisja zrezygnuje z takiego sprawdzania arkuszy, a dokładniej matury z języka polskiego. Zamiast tego prace uczniów będą oceniane holistycznie. Warto również wspomnieć, że abiturienci będą musieli zdać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Te osoby, które zdecydują się na język polski, powinny spodziewać się większej liczby tekstów historyczno-literackich oraz teoretyczno-literackich.

Prezentacji maturalnej mówimy nie

Prezentacje maturalne z języka polskiego miały za zadanie sprawdzać umiejętność publicznych wystąpień oraz uzasadniania swojego zdania na wskazany temat.  W rzeczywistości wielu maturzystów kupowało gotowe prace. W 2015 roku uczeń wylosuje na miejscu pytanie z tekstu oraz polecenia, a następnie przygotuje spontaniczną odpowiedź, o której porozmawia z komisją już po wygłoszeniu.

Egzamin będzie miał na celu sprawdzić jaką wiedzą operuje uczeń i jak ją wykorzystuje. Badana będzie przede wszystkim umiejętność  uzasadniania własnego zdania.

Matura pisemna

Na maturze z przedmiotów ścisłych zwiększy się liczba zadań wymagających stawiania hipotez i ich weryfikacji.

Przedmioty maturalne:

  • Matematyka, poziom rozszerzony: zadania z rachunku różniczkowego oraz pojęcia z zaawansowanej matematyki.
  • Matura z historii będzie miała za zadanie wykazać, że uczeń potrafi analizować i interpretować fakty historyczne oraz przedstawić je stosując rozbudowaną narrację historyczną.
  • Egzamin maturalny z geografii uwzględni interdyscyplinarność tej dziedziny nauki. Kluczowe stanie się wykorzystanie wiedzy z nauk przyrodniczych do analizy zjawisk występujących w środowisku geograficznym.
  • Matura z historii będzie miała za zadanie wykazać, że uczeń potrafi analizować i interpretować fakty historyczne oraz przedstawić je stosując rozbudowaną narrację historyczną.

Co więcej?

Obecnie maturzyści poznają jedynie swoje wyniki. W 2015 roku dowiedzą się również, ile osób uzyskało gorszy lub taki sam wynik. Takie informacje mogą być również przydatne dla uczelni.

 

Źródło: wp.pl
J. Jankowska

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook