Logopeda (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Logopedia

Niektórzy zapewne kojarzą słowo ?logopeda? z godzinami spędzonymi w gabinecie, w którym obca nam osoba wymagała od nas wykonywania dziwnych czynności za pomocą naszych ust i języka. Dmuchanie w piórka, przesadnie wyraźne wymawianie trudnych słów, w końcu absurdalne wystawianie języka, które w żaden sposób nie obrażało logopedy, to tylko nieliczne z ćwiczeń, które musieliście wykonywać, prawda?

 

Logopedia

Kim właściwie jest logopeda? To specjalista od kształtowania właściwej mowy, nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych, którzy np. w wyniku wypadku utracili zdolność prawidłowego mówienia.

Logopeda usuwa wszelkie wady i zaburzenia mowy, mówiąc poetycko, jest lekarzem słów. Kształtuje on mowę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dba o jej jak najlepszy rozwój pod trzema względami: fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Do realizowania swoich zadań logopeda potrzebuje wiedzy z zakresu językoznawstwa, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii, psychologii i pedagogiki. Elementy każdej z tych dziedzin znajdują się na większości kierunków logopedycznych w całym kraju.

Idealny kandydat

Nie powinien dziwić fakt, że od przyszłego logopedy wymagana jest bardzo dobra wymowa głosek należących do języka polskiego. Będąc wzorem językowym dla swojego pacjenta, terapeuta nie może sobie pozwolić na popełnianie błędów językowych. Jeśli masz jakąś wyraźną wadę wymowy, np. seplenisz, zanim udasz się na egzamin kwalifikacyjny, zapisz się na terapię logopedyczną.

O ile prawidłowy zgryz również wydawałby się czymś wymaganym na studiach, posiadanie drobnych wad uzębienia nie kończy się skreśleniem z listy kandydatów, najczęściej egzaminator prosi o to, by przyszły student postarał się o aparat ortodontyczny.

Należy pamiętać, że studia logopedyczne przygotowują przede wszystkim do pracy z młodym pacjentem, blok pedagogiczny jest jednym z trzech podstawowych filarów, na jakich opiera się edukacja. Od kandydata oczekuje się dobrego kontaktu z dziećmi, cierpliwości oraz pozytywnego usposobienia.

 

Rekrutacja

Logopedia jest kierunkiem pojawiającym się w szkołach pedagogicznych, na uniwersytetach, w szkołach publicznych i niepublicznych. Łączą się najczęściej z filologią polską, choć coraz częściej stanowią samodzielny kierunek.

Wymagane przedmioty maturalne (na przykładzie rekrutacji na UW):

 • język polski (podstawowy lub rozszerzony)
 • język nowożytny (podstawowy lub rozszerzony)
 • matematyka
 • inny przedmiot (do wyboru: biologia, historia, fizyka i astronomia, chemia, geografia, wos, język obcy nowożytny, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna)

Bardzo często przeprowadza się także drugi etap rekrutacji, czyli rozmowę. Ma ona na celu przedstawienie umiejętności kandydata w zakresie wymowy, dykcji oraz autoprezentacji. Egzaminatorzy, po krótkiej rozmowie o zainteresowaniach lub planach związanych ze studiami, proszę o przeczytanie kilku łamańców językowych. Wielu kandydatów bardzo źle odbiera taką rozmowę, ponieważ komisja, ze względu na charakter studiów, zwraca uwagę budowę anatomiczną aparatu mowy potencjalnego studenta, ocenia jego uzębienie i płynność mówienia.

 

Program studiów

Przedmioty najczęściej realizowane na studiach logopedycznych to:

 • anatomia
 • ortodoncja
 • neurologia
 • neuropsychologia
 • wstęp do psychologii rozwojowej i klinicznej
 • historia literatury
 • metodyka nauczania
 • filozofia
 • łacina
 • zaburzenia mowy i języka
 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • nauka o języku
 • nauka o literaturze
 • emisja głosu
 • fonetyka i fonologia

 

Specjalizacje i specjalności

Poniżej przykładowe specjalizacje dostępne na tym kierunku:

 • Komunikowanie publiczne
 • Edukacja teatralna
 • Oligofrenologopedia
 • Neurologopedia

 

Logopedia a rynek pracy

W związku z coraz słabszym naciskiem na poprawność wymowy wśród dzieci, na nieprzygotowanie rodziców wobec problemów językowych lub anatomicznych, logopeda jest coraz bardziej potrzebny na rynku. Zarówno w szkołach, szpitalach jak i placówkach prywatnych logopeda jest terapeutą, który pomaga nie tylko naprawić szkodę fizjologiczną, ale przede wszystkim leczy dziecko ze strachu przed mówieniem. Mówienie jest podstawowym sposobem na porozumienie się z otaczającym nas światem, dlatego wszelkie nieprawidłowości w rozwoju, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne, u małego pacjenta powinny być korygowane przez specjalistę. Logopeda często może łączyć swój zawód z innym, również powiązanym z przebywaniem wśród dzieci. Logopedzi często są też nauczycielami, opiekunami w przedszkolach, psychologami. Wszelkie placówki mające na celu wychowywanie i opiekę nad dziećmi bardzo chętnie zatrudniają dobrych logopedów na więcej niż jedno stanowisko.

 

Marta Kozownicka

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook