WOS 2013 poziom rozszerzony (Fot.Wojciech Grzędziński, wikipedia.pl)

Matura 2013 ? WOS rozszerzony ? odpowiedzi do arkuszy

Na wykonanie 24 zadań z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym w roku 2013 maturzyści mieli do dyspozycji 180 minut. W tym czasie walczyli o zdobycie jak największej liczby punktów z 50 możliwych.

W pierwszych dwóch częściach uczniowie mogli zdobyć łącznie 30 punktów ? tutaj przeważały zadania o wartości 1 lub 2 punktów. Natomiast trzecia część egzaminu ? dłuższa wypowiedź pisemna ? stanowiła prawdziwe wyzwanie, za które uczeń mógł otrzymać do 20 punktów. Stanowiło to 40% wszystkich punktów.

W dokumencie ?informacje o wynikach? dotyczących matury z wiedzy o społeczeństwie w roku 2013 na poziomie rozszerzonym możemy przeczytać taką o to informację:

„Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,15?0,84. Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania otwarte, do rozwiązania których była niezbędna wiedza z zakresu bloku Polityka (zad. 5., 9.), oraz zadania zamknięte sprawdzające szczegółową wiedzę (zad. 1.B., 8., 15.) i wymagające wnikliwego odczytania danych z materiału źródłowego (zad. 21.). Najłatwiejsze były zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu publicystycznego i aktów prawnych (zad. 17.B., 19., 23.), odczytywania danych z wykresów (zad. 18.) oraz zadanie zamknięte, do rozwiązania którego potrzebna była wyłącznie elementarna wiedza przedmiotowa (zad. 4.)”

Maturzyści, którzy wypowiadali się na temat matury z WOS-u dla gazeta.tv, w większości przyznawali, że treść pytań była do przewidzenia. Przeważały głosy pozytywne, zwłaszcza te dotyczące części testowej. Powodem do narzekań części uczniów były tematy wypracowań, które brzmiały kolejno:

  1. Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku
  2. Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony ? scharakteryzuj etapy integracji europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną  Unii Europejskiej.

 


źródło: cke.edu.pl, gazeta.tv
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook