Olimpiada Artystyczna LogoOlimpiada Artystyczna Logo

Olimpiada Artystyczna (zwalnia z przedmiotu: historia sztuki lub historia muzyki)

Olimpiadę artystyczną przeprowadza się ją w dwóch odrębnych sekcjach:

  1. historii sztuki ? tu wymaga się wiedzy z zakresu historii sztuki (od starożytności do współczesności) oraz umiejętności określenia stylu, epoki, kierunku, techniki, rozpoznawania konkretnych dzieł na podstawie reprodukcji;
  2. historii muzyki ? od uczestników wymaga się wiedzy z zakresu historii muzyki oraz orientacji w historii ogólnej, literatury, teatru, plastyki, architektury, literatury muzycznej, ponadto trzeba się wykazać znajomością literatury muzycznej oraz umiejętnością określenia budowy utworu, techniki kompozycji, cech stylu.

 

Eliminacje Olimpiady są trójstopniowe:

  • Eliminacje szkolne (I stopnia) organizowane są w grudniu, składają się z części pisemnej: rozwiązanie testu oraz opis dzieła sztuki.
  • Eliminacje okręgowe (II stopnia) odbywają się w lutym w jednym terminie dla wszystkich okręgów, składają z części pisemnej i ustnej.
  • Eliminacje centralne (III etap) odbywają się w Warszawie w kwietniu. Składają się z egzaminu pisemnego (test z wiedzy oraz opis i analiza porównawcza dzieł) i ustnego.

Szczegółowy opis poszczególnych etapów, wytyczne oraz dokumenty do pobrania: olimpiada-artystyczna.pl

 

Kontakt:
Komitet Główny Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
olimpiada@muzeum-wilanow.pl
tel. 22 544 27 49, tel. kom. 510 914 207

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook