Warszawa (Fot.MateuszEs, wikipedia.pl)

Kierunek studiów: Varsavianistyka

Jak sama nazwa wskazuje Varsavianistyka, jest nauką poświęconą badaniom dziejów Warszawy.  Oczywiste jest to, że studia varsavianistyczne kierowane są do miłośników tegoż miasta. Pogłębiają wiedzę na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy jak również regionu całego Mazowsza. Program zajęć obejmuje różne dziedziny historii.

Varsavianistyka

Początkowo były to same wykłady poświęcone Warszawie, których inicjatorem był wybitny biolog Marek Ostrowski. Zajęcia w bardzo szybkim tempie, za sprawą ciekawych zdjęć Warszawy oraz równie interesującej tematyki,  zrobiły się popularne wśród warszawskich uczelni. Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, warsztaty zaciekawiały także Politechnikę Warszawską, Akademię Sztuk Pięknych oraz Szkołę Główną Handlową. Co znaczy, że zainteresowanie tym miastem okazało się niezależne od kierunku oraz profilu studiów. Na wykłady Ostrowskiego przychodzi nawet pół tysiąca studentów.

Oprócz cenionych wykładów varsavianistycznych, dostępne są także podyplomowe studia varsavianistyczne. Samą idea studiów jest założenie, że studenci warszawskich uczelni powinni znać historię, jak również współczesne problemy tegoż miasta. Uczniowie są nie tylko słuchaczami, ale także muszą być aktywni. Sami nierzadko prezentują swoje pomysły, czy projekty. Jest to program, który na przykładzie Warszawy uczy umiejętności myślenia o wspólnej przestrzeni publicznej i odwadze jej kształtowania.

Efekty uczenia

 • Zainteresowanie przestrzenią Warszawy.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy o Warszawie.
 • Współuczestniczenie w kształtowaniu rozwoju miasta.
 • Intelektualne działania na rzecz przyszłych pokoleń.

Varsavianistyczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe  adresowane są do miłośników aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.

Idealny Kandydat

Uczeń musi być zainteresowany pogłębieniem wiedzy historycznej, geograficznej oraz społecznej Warszawy. Podczas studiów można zgłębić wiedzę o muzeach, archiwach i bibliotekach Warszawy. Student zdobywa wiedzę na temat finansów Warszawy. Wykłady oraz ćwiczenia kształtują w różnym kierunku.

Rekrutacja

Varsavianistykę można studiować podyplomowo na Uniwersytecie Warszawski w Instytucie Historycznym. Można także wziąć udział w wykładach varsavianistycznych, które odbywają się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych uczelniach warszawskich. W przypadku studiów podyplomowych należy uzyskać dyplom I stopnia, aby zapisać się na te studia.

Program studiów:

 • Wstęp do badań historii Warszawy
 • Ludność Warszawy w perspektywie historycznej
 • Kartografia i urbanistyczny rozwój Warszawy
 • Warszawa – stolica Mazowsza i Rzeczpospolite
 • Władze samorządowe Warszawy – od lokalizacji do końca XVI w.
 • Gospodarka i społeczeństwo miejskie XVI w.
 • Władze samorządowe Warszawy – XVII-XVIII w.
 • Architektura i sztuka Warszawy
 • Życie kulturalne Warszawy
 • Scenariusze zdjęć o Warszawie
 • Muzea, archiwa i biblioteki Warszawy
 • Warszawa – stolica narodu XIX w.
 • Władze samorządowe Warszawy XIX w.
 • Gospodarka i społeczeństwo miejskie – nowe wyzwania XIX w.
 • Warszawa – stolica narodu XX w.
 • Władze samorządowe Warszawy XX w.
 • Gospodarka i społeczeństwo miejskie – nowe wyzwania XX w.
 • Warszawa dwóch wojen
 • Architektura i sztuka Warszawy – XIX i XX w.
 • Nekropolie Warszawy
 • Warszawa a region. Wzajemne relacje
 • Warszawska zieleń miejska
 • Finanse Warszawy
 • Warszawa dnia dzisiejszego i jutra
 • Dzieje i współczesność Warszawy i Mazowsza jako moduł regionalny przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”

Kierunek studiów a rynek pracy

Absolwent kierunku varsavianistyka jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • w Archiwach,
 • w Bibliotekach,
 • jako Przewodnik,
 •  jako Naukowiec na Uniwersytecie,
 • jako prowadzący zajęcia kulturowe.

 

Źródło: varsavianistyka.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook