matura chemia (Fot.freedigitalphotos.net)

Chemia 2013 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy matury z chemii zawierał 31 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z chemii na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów trudny. Uczniowie z Liceów Profilowanych poradzili sobie najgorzej – arkusz okazał się bardzo trudny.

Maturzyści musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Obszar standardów obejmował: korzystanie z informacji, rozumienie pojęć chemicznych, posiadanie wiadomości oraz tworzenie wiadomości.

Według danych opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej największą liczbę zadań stanowiły zadania trudne i umiarkowanie trudne. Arkusz nie zawierał zadań bardzo łatwych, a pięć okazało się dla zdających bardzo trudnych. Najtrudniejsze zadanie -17., sprawdzało umiejętność formułowania obserwacji wynikających z prezentowanych doświadczeń. Zdający musiał określić barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego w roztworach. W zadaniu pomógł rysunek wodnych roztworów substancji. Kolejne zadanie, z którym nie poradzili sobie zdający to 13. Polegało na wykonaniu obliczeń z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej gazów. Należało obliczyć zawartość procentową cynku.  Zadanie 24. tez było bardzo trudne. Maturzysta musiał zapisać równania reakcji chemicznej na podstawie podanego ciągu przemian.

Najłatwiejsze dla uczniów okazało się zadanie 9., w którym należało określić efekt energetyczny przemiany. Trzeba było użyć pojęcia ?egzotermiczny?

Najwyższy wskaźnik mocy różnicującej miało zadanie 22., polegające na uzupełnieniu brakujących danych, na podstawie informacji podanych w formie tekstu o tematyce chemicznej.

Zadanie 18. było najwyżej punktowane. Za poprawne rozwiązanie można było uzyskać 4 punkty.

Egzamin według maturzystów nich był umiarkowanie trudny. „Według mnie matura z chemii była dość łatwa, ale może dlatego, że dużo się uczyłam. – powiedziała Zofia. Średnie, część zadań zrobiłem bez problemu a część nie ruszyłem wcale”- powiedział Janek R. z Kalisza.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook