matura z geografii

Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 - geografia podstawowa - wyniki matury

Ogółem do egzaminu przystąpiło 152 018 maturzystów, w tym obowiązkowo na poziomie podstawowym – 109 618, na poziomie rozszerzonym – 42 374. Jako dodatkowy egzamin ten zdawało 21 525. Geografię można…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – Geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Geografia rozszerzona zdawana była 8 maja, wraz z geografią na poziomie podstawowym oraz językiem łacińskim i kulturą antyczną. Maturzyści musieli rozwiązać w sumie 36 zadań w czasie 150 minut. Do…
czytaj dalej »

Matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak i z czego przygotować się do matury z geografii?

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE Zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawidłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia zdarzenia, zjawiska i procesy: Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 1) funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - geografia rozszerzona - wyniki matury

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 31289 maturzystów. Średnia maturalna wyniosła 49,41. Według parametrów statystycznych maksimum, jakie uzyskali uczniowie, to 100, natomiast minimum wyniosło 0. Odchylenie standardowe oszacowano na 17,89. Średnie wyniki…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia rozszerzona - arkusze maturalne

Matura na poziomie rozszerzonym składała się z 35 zadań.  Maksymalnie można było zdobyć 60 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań to 150 minut. Dodatkowo, załącznikiem do egzaminu była barwna…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia podstawowa - arkusze maturalne

Na maturze z geografii na poziomie podstawowym uczniowie zmierzyli się z 31 zadaniami. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Aby zaliczyć egzamin, należało uzyskać 30 proc.…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: geografia, poziom rozszerzony

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym zawierała 34 zadania. Tak, jak na poziomie podstawowym, jako załącznik pojawiła się barwna mapa Karkonoszy. W samym arkuszu znalazły się inne źródła, takie jak…
czytaj dalej »

Geografia 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: geografia, poziom podstawowy

W arkuszu pojawiło się 30 pytań. Wśród materiałów źródłowych znalazły się m.in. barwna mapa Karkonoszy, klimatogramy oraz mapy synoptyczne Europy. Do maturzystów należało odpowiedzieć poprawnie nie tylko na pytania oparte…
czytaj dalej »

matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura Geografia 2010 - arkusz maturalny z matury - poziom rozszerzony

Arkusz maturalny zawierał 37 pytań. Dołączona była również mapa fragmentu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Tematyka zagadnień z geografii standardowo opierała się na trzech częściach: 1) Korzystanie z informacji ( zadania sprawdzały umiejętność…
czytaj dalej »

matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura z geografii 2009 - arkusz maturalny poziom podstawowy

Arkusz składał się z 31 zadań. Do arkusza dołączona była mapa obejmująca fragment Gór Świętokrzyskich, oraz inne materiały źródłowe. Do treści mapy odnosiło się pierwsze 9 zadań. Pozostałe zadania sprawdzały…
czytaj dalej »

facebook