Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 – geografia podstawowa – wyniki matury

Ogółem do egzaminu przystąpiło 152 018 maturzystów, w tym obowiązkowo na poziomie podstawowym ? 109 618, na poziomie rozszerzonym ? 42 374. Jako dodatkowy egzamin ten zdawało 21 525.

Geografię można było zdawać jako przedmiot dodatkowy lub obowiązkowy. Poziom podstawowy mógł być wybrany tylko jako przedmiot obowiązkowy. Jeżeli maturzysta nie zdobył 30 % wszystkich punktów, wówczas nie zdawał matury.

Licea ogólnokształcące uzyskały najwyższy średni wynik, ze wszystkich szkół i wynosił on 44%.

Średni wynik w innych typach szkół:

  • Licea profilowane- 36%.
  • Technika- 39%. .

Jest to słabszy wynik niż w roku ubiegłym.

Procent maturzystów, którzy zdali maturę z geografii na poziomie podstawowym:

  • Licea ogólnokształcące-  89%.
  • Licea profilowane- 77%.
  • Technika- 82 %

Ogółem 82% maturzystów uzyskało pozytywny wynik z egzaminu z geografii na poziomie podstawowym.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook