matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – fizyka podstawowa – arkusze maturalne

Matura z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym odbyła się 11 maja 2012 roku. Składała się z 23 zadań, na które zostało przeznaczone 120 min. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Fizyka mogła być zdawana, jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz jako przedmiot dodatkowy, ale tylko na poziome rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał 23 zadania: 10 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 13 zadań otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań dla poziomu podstawowego i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole:

 • rozumienie podstawowych pojęć i zależności fizycznych,
 • obliczanie wielkości fizycznych,
 • odczytywanie informacji z wykresu,
 • budowanie prostych modeli fizycznych oraz planowanie prostego doświadczenia.

W pierwszych dziesięciu zadaniach, zdający musiał wybrać jedną poprawna odpowiedź. Zadania te sprawdzały ogólne umiejętności maturzysty, m.in.:

 • obliczanie względności względnej,
 • obliczanie czasu w ruchu jednostajnym,
 • odczytywanie i analiza informacji,
 • zbudowanie modelu fizycznego i matematycznego do opisu zjawiska,
 • wyjaśnienie zjawisk,
 • obliczanie prostych równań fizycznych.

Za każdą poprawna odpowiedź można było uzyskać 1 punkt.

Zadania otwarte wymagały zróżnicowanych umiejętności z zakresu fizyki:

 • opis ruchu jednostajnego po okręgu. Obliczenie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności – zadanie 11.
 • Zastosowanie zasady zachowania pędu – zadanie 12, które było najwięcej punktowane. Za poprawne rozwiązanie można było uzyskać 5 punktów. Polegało na  obliczeniu prędkość pudła wraz z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku (zatrzymaniu ruchu względnego).
 • Analiza ruchu ciał z uwzględnieniem sił tarcia – zadanie 13
 • Opis zjawiska konwekcji – zadanie 18.  Posiadało dwa podpunkty. W pierwszym należało wyjaśnić, dlaczego wiatraczek działa lepiej zimą (w okresie, gdy włączone jest ogrzewanie), niż latem.  W drugim uczeń musiał uzasadnić, w którą stronę przepływa powietrze w czasie badania zimą ? z przewodu kominowego w pokoju, czy odwrotnie. Zadania  poprzedzała krótka informacja o tym, że przynajmniej raz w roku do mieszkań w miastach przychodzi kominiarz, który sprawdza drożność przewodów kominowych przykładając do kratki wentylacyjnej wiatraczek z miernikiem szybkości obrotów.

Zdający mieli do dyspozycji kartę wybranych wzorów i stałych fizycznych.

Matura z fizyki i astronomii okazała się trudna dla zdających.

Arkusz maturalny online

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook