matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – chemia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym wybrało 8 465 osób. Składał się z 30 zadań, za których łącznie można było uzyskać 50 punktów. Na rozwiązanie arkusza maturzyści mieli 120 minut.

 

Do zdobycie było od 1 do 3 punktów.

Można było wyróżnić kilka typów zadań:

 • Prawda-fałsz
 • Uzupełnienie schematów, tabeli
 • Wybór poprawnych odpowiedzi
 • Rozwiązywanie zadań na podstawie schematu, tabeli, opisu, wzoru
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych

Arkusz zawierał zadania dotyczące m.in.:

 • Uzgodnienia współczynników w równaniu reakcji chemicznej
 • Określenia funkcji danego pierwiastka w danym związku chemicznym
 • Określeniu (na podstawie układu okresowego pierwiastków): symbolu pierwiastka, liczby atomowej, masy atomowej, numeru grupy, numeru okresu
 • Napisaniu w formie cząsteczkowej, jonowej, jonowej skróconej równania reakcji pierwiastków oraz wzorów półstrukturalnych(grupowych)
 • Obliczenia zawartości substancji w danym roztworze
 • Określenia odczynu danych roztworów wodnych
 • Obliczania mas molowych, stężenia molowego

Ostatnie 30 zadanie polegało na sformułowaniu wniosku do podanego doświadczenia.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook