matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? fizyka podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z fizyki na poziomie podstawowym składał się z 12 stron, na których umieszczono 21 zadań. Za prawidłowe rozwiązanie arkusza maturzyści mogli zdobyć do 50 punktów. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Wszystkie zadania były typowe, i można je było wielokrotnie spotkać na zajęciach w szkole czy poprzednich maturach. Mimo to, tegoroczny egzamin okazał się dla zdających trudny.

Najwięcej prawidłowych odpowiedzi (ponad 70%) udzielono w zadaniach 2., 4. i 11.1. Zadania te sprawdzały umiejętność użycia II zasady dynamiki, znajomość zasad rozchodzenia się dźwięku oraz sporządzania wykresu prędkości ciała w zależności od czasu.

Kolejnym łatwym poleceniem okazało się zadanie 18.1, które wymagało od maturzystów wyboru metod doświadczalnych do celów doświadczalnych.

Najmniej osób rozwiązało zadania 14.1, 14.2, 20.1 oraz 20.2. Pierwsze z nich wymagało standardowej analizy fizycznej. Maturzyści musieli zauważyć tożsamość sił grawitacji i siły dośrodkowej, wybrać odpowiednie wzory tych sił oraz wprowadzić wskazaną zależność. Zdający nie wiedzieli jednak jakie zastosować wzory. W kolejnym zadaniu (tj. 14.2) należało obliczyć iloraz dwóch wielkości opisanych podanym wzorem. W 20.1 maturzyści musieli odczytać z wykresu dwóch wartości współczynnik załamania, porównać je oraz powiązanie z ogniskową soczewki. Najtrudniejszym zadaniem okazało się 20.2, w którym należało obliczyć zdolność skupiającą opisywanej soczewki dla światła. Zdający zapominali wziąć pod uwagę podane wcześniej informacje.

Nieco lepsze wyniki uzyskano w zadaniach: 9., 11.2, 13., 17.1 oraz 17.2.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook