Oligofrenopedagogika z arteterapią (fot.morguefile.com)Oligofrenopedagogika z arteterapią (fot.morguefile.com)

Kierunek: Oligofrenopedagogika z arteterapią

Kierunek powstał z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z pomocą ludziom niepełnosprawnym (zwłaszcza intelektualnie) i pragnęłyby to robić poprzez edukację, rehabilitację oraz różne aspekty sztuki.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ

Oligofrenopedagogika z arteterapią-dzieci (fot.morguefile.com)Student zdobędzie wiedzę na temat niepełnosprawności (zwłaszcza intelektualnej) mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych. Zyska również wiedzę o sztuce oraz posiądzie umiejętności obejmujące wykorzystanie różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) – nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego.

 

IDEALNY KANDYDAT

Idealny kandydat powinien cechować się empatią, cierpliwością, umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów i chęcią pomocy potrzebującym. Przydadzą się także umiejętności manualne i artystyczne (plastycznym, muzycznym, tanecznym, literackim).

 

REKRUTACJA

Kierunek ten można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) na pierwszym stopniu na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie od roku 2014, bądź w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie*.

Podczas rekrutacji brane pod uwagę są przedmioty: język polski, matematyka, język nowożytny oraz jeszcze jeden przedmiot wybrany przez przyszłego studenta.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Oligofrenopedagogika z arteterapią-gitara (fot.morguefile.com)Przykładowe przedmioty: 

  • Biomedyczne podstawy rozwoju
  • Historia wychowania
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Socjologia
  • Psychologia
  • Filozofia
  • Psychopedagogika twórcza
  • Teoretyczne podstawy arteterapii

 

SPECJALIZACJE I SPECJALNOŚCI

Brak specjalności na tym kierunku.

 

RYNEK PRACY

Absolwenci oligofrenopedagogiki z arteterapią mogą znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych szkołach (prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych), szkołach integracyjnych i masowych domach opieki społecznej. Inne placówki zajmujące się wychowaniem, kształceniem i edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną również chętnie przyjmą pod swoje skrzydła studentów tego kierunku – także przy prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej.

 

Arteterapia a naturoterapia

Obie te terapie mogą zostać wykorzystane jako „dodatek” przy pracy z osobami niepełnosprawnymi bądź starszymi, jednak na tym ich podobieństwo się kończy. Arteterapia obejmuje różne techniki artystyczne: plastyczne, muzyczne, filmowe i literackie. Naturoterapia zaś skupia się na zdrowiu i niekonwencjonalnych metodach leczenia, takich jak odpowiedni dobór diety, masaże, bańka chińska, akupresura, akupunktura, terapia dźwiękiem, dotykiem czy joga.

 

* GWSP oferuje także specjalność: naturoterapię.

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook