matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOS-u, wypracowanie ? jak je dobrze napisać?

Tworzenie tekstu własnego pojawia się na obu poziomach. W arkuszu podstawowym ma on krótką formę, która ma przedstawić Wasze stanowisko w danej sprawie. Tematy matur rozszerzonych są rozbudowane i wymagają dłuższej wypowiedzi i analizy problemu. Przedstawiamy, jak uporać się z napisaniem rozszerzonego wypracowania.

 

Kryteria oceniania wypracowania

Wypracowanie z wiedzy o społeczeństwie powinno zawierać nie tylko suche fakty, ale również wykazać Waszą znajomość otaczającego nas współczesnego świata. Ważne jest, aby praca, którą napiszecie, odnosiła się do tematu i dogłębnie analizowała problem. Przy przyznawaniu punktów egzaminator zwróci uwagę na to, czy Wasz tekst odnosi się do źródeł zawartych w arkuszu.

 

Poprawność stylistyczna

Praca, którą napiszecie, musi pokazać egzaminatorowi, że potraficie tworzyć spójne i przemyślanie teksty dotyczące problemów społecznych. Nie wystarczy sama wiedza, pamiętajcie o estetyce i stylistyce wypracowania maturalnego z WOSu. Ważne są również akapity, czytelne pismo oraz poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Wstęp, czyli przedsmak Waszego stanowiska

Zanim wybierzecie temat, zastanówcie się, z którego posiadacie większą wiedzę. W poleceniu kryje się wskazówka. Musicie konkretnie odnieść się do wymagań. Jeśli proszą o Was o analizę, bądź omówienie, to właśnie na tym musicie się skupić. Wstęp powinien być logiczny i wprowadzać egzaminatora w temat. Warto określić główne kwestie, ale nie wyjaśniać ich, tym zajmiecie się w dalszej części.

 

Co powinniście zawrzeć w rozwinięciu?

Rozwinięcie to przejście do meritum sprawy w wypracowaniu na maturze z WOSu. W tej części musicie jasno i czytelnie odnieść się do postawionej tezy i odpowiednio ją uargumentować. Warto również wyrazić swój pogląd na dany temat, to udowodni Waszą samodzielność myślenia. Jeśli stawiacie pytania, to pamiętajcie o tym, aby wpleść gdzieś potencjalną odpowiedź. Tekst musi być ze sobą powiązany. Egzaminator będzie chciał sprawdzić, czy potraficie uargumentować temat.

 

Zakończenie, czyli podsumowanie wcześniejszych wniosków

Cały Wasz tekst to zbiór faktów, analizy wydarzeń oraz Waszych poglądów. Zakończenie powinno być krótkim odniesieniem do tego, co napisaliście wcześniej. Warto podkreślić stawianą tezę raz jeszcze i dobitnie ją uzasadnić. Po napisaniu podsumowania, sprawdźcie, czy Wasza praca nie zawiera błędów.

Katarzyna Kujawa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook