matura z polskiego

Jak napisać plan prezentacji na maturę ustną z języka polskiego?

Egzamin ustny z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Nieodłącznym elementem prezentacji maturalnej jest plan wypowiedzi, który musisz zabrać ze sobą na egzamin. Jak go napisać i co powinny zawierać poszczególne jego części? Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tworzenia takiego planu.

Na napisanie planu prezentacji masz jeszcze sporo czasu. Musisz go oddać najpóźniej na tydzień przed pisemnym egzaminem maturalnym, dlatego warto dokładnie przemyśleć temat prezentacji i dobrze zaplanować swoją wypowiedź.

 

Objętość planu to maksymalnie jedna strona formatu A4. Powinny się w nim pojawić następujące informacje:

1.    Twoje imię i nazwisko, czasem też nazwa szkoły.

2.    Temat prezentacji
W takiej formie, w jakiej podałeś w deklaracji, nie może brzmieć inaczej.

3.    Literatura podmiotu
Zależna jest od tego, którego bloku tematycznego dotyczy prezentacja. W bloku literatura są to przeważnie różne teksty literackie, wokół których osnuty jest temat Twojej wypowiedzi. Drugi blok ? związki literatury z innymi dziedzinami sztuki ? odwołuje się do utworów z konkretnych dziedzin, czyli na przykład reprodukcji obrazów, utworów muzycznych, filmów. Literatura podmiotu z zakresu bloku język to między innymi przykłady reklam, wypowiedzi, nagrań, ogłoszeń prasowych, fragmentów tekstów, które będą analizowane i omawiane pod kątem języka.

4.    Literatura przedmiotu
Obejmuje teksty, opracowania, materiały, które wykorzystałeś podczas opracowywania tematu i przygotowywania prezentacji. Koniecznie muszą to być opracowania naukowe, rzetelne źródła, a nie szkolne bryki albo mało wiarygodne informacje z Internetu.

5.    Ramowy plan wypowiedzi
Jest to skrócony zapis Twojej prezentacji. W tej części podajesz, o czym i w jakiej kolejności będziesz mówił. Ramowy plan wypowiedzi powinien być skonstruowany logicznie i przejrzyście – najpierw podajesz tezę, potem wymieniasz po kolei prezentowane argumenty, a na koniec podajesz wnioski. Pełni on dwie funkcje. Po pierwsze ma Ci pomóc w prezentacji tematu. Jeśli na egzaminie pod wpływem stresu zapomnisz, o czym masz dalej mówić, spojrzysz szybko w plan i będziesz wiedział. Trzymając się planu, na pewno nie pominiesz żadnej części swojego wystąpienia. Po drugie plan pomaga zorientować się egzaminatorowi, na jakim etapie prezentacji jesteś. Pamiętaj, że komisja będzie dokładnie śledzić Twoją wypowiedź i sprawdzać, czy jest zgodna z załączonym planem.

6.    Materiały pomocnicze
Jak wskazuje sama nazwa, są to materiały, które mają Ci pomóc w prezentacji tematu. Można do nich zaliczyć jakiś film, nagranie, cytaty, reprodukcje dzieł sztuki, utwór muzyczny, prezentację multimedialną. Właściwie dobrane mogą Ci pomóc zaprezentować temat i urozmaicić Twoją wypowiedź.

7.    Twój własnoręczny podpis
? powinieneś podpisać się w dolnym prawym rogu.
Źródło: Katarzyna Bocheńska, Egzamin ustny z języka polskiego (Biuletyn maturalny, www.cke.edu.pl)

Anna Szcześniak

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook