matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2007: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Na maturze rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie w 2007 roku uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami testowymi, analizą źródeł oraz stworzeniem tekstu własnego. W części pierwszej znalazły się pytania dotyczące m.in. organów wojewódzkich, grup społecznych oraz kompetencji prezydenta. W części źródłowej znalazły się fragmenty tekstów, mapy i wykresy. Zdający na ich podstawie musieli wykonać zamieszczone polecenia. Ostatnie zadanie polegało na stworzeniu własnej pisemnej wypowiedzi. Do wyboru były dwa tematy. W pierwszym maturzyści musieli przedstawić problem biedy w Polsce, podając przyczyny i konsekwencje dla społeczeństwa. Drugi wymagał od uczniów ukazania sposobów rozwiązywania problemu krajowej biedy, przy uwzględnieniu działań podejmowanych przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.

 

Zdawalność

Do matury rozszerzonej na poziomie rozszerzonym z WOS przystąpiło, według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ok. 50 proc. uczniów. Egzamin zaliczyło w kraju 78 proc. zdających.

 

Opinie

W odczuciu zdających matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie w 2007 była prosta. Pytania były jasno skonstruowane i dało się na nie bez problemu odpowiedzieć. Poziom rozszerzony wymagał myślenia i obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość. Trudnością zadań nie różnił się od poziomu podstawowego. Ostatnia część pisemna, gdzie maturzyści musieli napisać wypracowanie, okazała się najprzyjemniejsza. Tutaj zdający mogli nie tylko wykazać się swoją wiedzą, ale przedstawić również swoje zdanie na dany temat.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/arkusz_wos_pr.pdf

 

Arkusz odpowiedzi do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/wos_pr_prozw.pdf

 

Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook