Zawód: Technolog żywności (fot.freedigitalphotos.net)Zawód: Technolog żywności (fot.freedigitalphotos.net)

Zawód: Technolog żywności

Kto odpowiada za prawidłową produkcję artykułów spożywczych? Kto opracowuje receptury, nadzoruje przebieg wytwarzania i kontroluje jakość produktów? Sprawdź, czy technolog żywności to zawód dla ciebie!

Zawód technolog żywnościTechnolog pracujący w placówce badawczej (fot.freedigitalphotos.net)

Technolog żywności, w ogólnej definicji, organizuje i dba o odpowiednie przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych na artykuły spożywcze. W zawodzie tym możesz specjalizować się w 14 kierunkach, na przykład w:

 • przetwórstwie rybnym
 • przetwórstwie mleczarskim
 • cukrownictwie
 • technologii chłodniczej

Pełni kontrolę niemal nad całym procesem produkcji: od tworzenia receptur, przez nadzorowanie pracowników, po dbanie o jakość i spełnianie norm przez wytworzone artykuły. Nie jest to jednak jedna osoba, gdyż zawód ten podzielony jest na kilka różnych stanowisk, które odpowiadają za poszczególne etapy:

 • Technolog ? tworzy i wprowadza do produkcji nowe receptury, udoskonala istniejące już wyroby
 • Kierownik (niższego i średniego szczebla) ? nadzoruje pracowników, dba o techniczne aspekty produkcji
 • Laborant ? ocenia jakość produktów za pomocą zmysłów i odpowiednich urządzeń
 • Referent ds. rozliczeń produkcji ? przygotowuje raporty oraz rozliczenia z danej produkcji

Wykształcenie technologa żywności

Aby pracować w tym zawodzie, należy ukończyć szkołę średnią ze specjalnością spożywczą lub gastronomiczną (najczęściej jest to czteroletnie technikum). Edukację kończy się zdając egzamin kwalifikacji zawodowych. Inną opcją jest ukończenie szkoły policealnej, która trwa dwa lata. W dzisiejszych czasach coraz częściej jednak pracodawcy wymagają wyższego wykształcenia. Można podjąć studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Jego opis znajdziecie tutaj.

Rynek pracy

Technolog żywności może szukać pracy w przedsiębiorstwach i zakładach związanych z przetwórstwem, produkcją żywności i żywieniem człowieka. Poza tym może pracować w placówkach badawczych oraz jednostkach kontrolnych.

W zależności od stanowiska, technolog żywności może pracować w różnych godzinach, gdyż zakłady produkcyjne często działają na trzy zmiany oraz w niedziele i święta.

Zakład przetwórczy (fot.freeimages.com)

Ile zarabia technolog żywności?

Średnie miesięczne zarobki oscylują wokół 3500-4000zł brutto miesięcznie. Im większy zakład, miasto albo wyższe stanowisko, płaca może być oczywiście większa. Niekiedy sięga do ponad 5000zł brutto na miesiąc.

Status społeczny

W społeczeństwie technolog żywności nie ma szczególnego statusu, jednak w branży najlepsi specjaliści cieszą się dużym prestiżem i są wysoko cenieni na rynku pracy.

Dodatkowe informacje o zawodzie

Jako technolog żywności powinieneś wykazywać się takimi cechami, jak:

 • spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w stresie
 • dobre zdrowie fizyczne i kondycja
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • dobra pamięć
 • chęć ciągłego kształcenia się

W pracy tej potrzebna jest bardzo dobra wiedza z zakresu chemii i biologii, a także znajomość maszyn i urządzeń, które używane są w procesie produkcji.

Źródło: praca-enter.pl, wynagrodzenia.pl, careego.pl

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook