matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2008: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym uczniowie musieli wykazać się znajomością kluczowych pojęć, zagadnień i instytucji. Pytania dotyczyły m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, kompetencji Prezydenta RP oraz praw człowieka. Niezbędna okazała się znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej, na podstawie której zdający musieli wypełnić puste miejsce w tabeli. Najwyżej punktowane zadanie wymagało od maturzystów napisania listu do gazety, w którym uzasadnią, jaką rolę odgrywa konstytucja w państwie i społeczeństwie.

 

Zdawalność

WOS na maturze w 2008, według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wybrało ponad 30 proc. uczniów. Egzamin zaliczyło ok. 80 proc. zdających.

 

Opinie

Matura na poziomie podstawowym z WOS w 2008 nie sprawiła zdającym większych problemów. Zadania opierały się w większości na wiedzy z lekcji w liceum. Źródła były czytelne i na ich podstawie można było udzielić poprawnych odpowiedzi. Sporo punktów czekało na uczniów w ostatnim zadaniu, gdzie musieli oni napisać list do gazety. Kreatywność i wykorzystanie wcześniejszych źródeł pomogło im w stworzeniu własnego tekstu.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/ark08matura/wos_pp.pdf

 

Arkusz odpowiedzi do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/ark08matura/wos_pp_rozw_a.pdf
Katarzyna Kujawa

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook