Beata Kudrycka (Fot.Piotr Drabik,Wikipedia.pl)

Resort nauki szykuje zmiany na uczelniach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje znowelizować prawo o uczelniach i finansowaniu nauki. Zobaczcie czego dokładnie będą dotyczyć zmiany.

Zmiany w szkolnictwie wyższym.

  • Umiejętności

Polska Komisja Akredytacyjna będzie coraz bardziej nastawiona na sprawdzanie realnych kompetencji studentów i absolwentów, a mniej na kontrolę dokumentów.

  • Lista ostrzeżeń

Na tę listę trafią kierunki wobec których będą zastrzeżenia „Postanowiliśmy doprowadzić do tego, aby i studenci i maturzyści otrzymywali jednoznaczną informację o tym na jakim kierunku studiów nie uzyskają odpowiedniej oferty dydaktycznej. Dlatego wymyśliliśmy listę ostrzeżeń. Będą się na niej znajdowały informacje o kierunkach studiów, które dostały negatywną ocenę PKA, o zawieszonych decyzją ministra kierunkach, o cofniętych uprawnieniach do prowadzenia danego kierunku a nawet o wszczęciu procedury w celu cofnięcia uprawnienia lub zawieszenia kierunku studiów” – mówi Beata Kudrycka.

Lista publikowana będzie na stronie internetowej resortu oraz aktualizowana raz do roku- w maju i będzie adresowana przede wszystkim do maturzystów, którzy podejmują decyzję o wyborze uczelni.

Mówiąc o uczelniach, lista może mieć ogromny wpływ na ich funkcjonowanie- zwłaszcza jeżeli chodzi o uczelnie prywatne.

  • Uczelnie zawodowe  i akademickie

Ministerstwo nauki chce, aby uczelnie podzieliły się zadaniami na te, które będą specjalizowały się w praktycznej edukacji, przygotowującej ludzi do podjęcia określonej pracy lub w kształceniu akademicznym, które pozwoli kontynuować karierę naukową. Studia o profilu ogólnoakademickim będą tylko na uczelniach, mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

  • Kształcenie osób powyżej 25 roku życia

Kolejnym pomysłem jest umożliwienie kształcenia osobom powyżej 25 lat, które mogłyby zaliczyć na wstępie część przedmiotów bez chodzenia na zajęcia, bazując na swojej wiedzy i umiejętnościach zdobytych poza uczelnią. Reszta przedmiotów zostałaby zaliczona w ramach indywidualnego nauczania. Takie studia byłyby odpłatne i tylko uczelnie, które uzyskają odpowiednie uprawnienia mogłyby kształcić w ten sposób.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki

  • Pomoc instytucjom naukowym w utrzymaniu i wykorzystaniu infrastruktury badawczej.
  • Fundusze na infrastrukturę badawczą niezbędną dla funkcjonowania aparatury technicznej.
  • Brak komisji konkursowych (konkursy na granty) w przypadku przydzielania funduszy na wyposażenie laboratoriów lub na kształcenie.

Resort pracuje także nad przyznawaniem nagród (stypendia za wyniki w nauce) studentom pierwszego roku, gdzie studenci mogliby je otrzymać np. na podstawie wyników z matury.

Minister nauki Barbara Kudrycka zapewnia, że zmiany mają zapewnić jak najwyższe kształcenie na polskich uczelniach oraz rozpocząć kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

 

Źródło:wyborcza.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook