Matura 2013, arkusz z matematyki podstawowej (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – matematyka podstawowa ? arkusze maturalne

Drugi dzień matur, a przed maturzystami egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Przedstawiamy arkusz maturalny oraz poddajemy analizie pytania, które pojawiły się na maturze.

Tematy

Maturzyści musieli rozwiązać 34 zadania z matematyki. Część tych zadań dotyczyła równości i nierówności oraz układów równań. Zdający musieli rozwiązać np. równanie wielomianowe oraz nierówność kwadratową. Należało wykazać się umiejętnością obliczania  odległości miedzy punktami w układzie współrzędnym oraz znajomością własności figur geometrycznych. W innym zadaniu trzeba było obliczyć odległość między środkami dwóch okręgów, mając dane ich równania.

Inne zadania, to dotyczyły funkcji, m.in. własności funkcji liniowej, kwadratowej, odczytywania własności funkcji z wykresu oraz znajomości przekształceń wykresów funkcji.

Tegoroczny egzamin wymagał od maturzystów znajomości takich pojęć jak wartość bezwzględna, logarytm, średnia arytmetyczna, mediana, ciąg arytmetyczny, geometryczny oraz umiejętności dowodzenia. Maturzyści mieli też rozwiązać zadania dotyczące brył.

Na egzaminie było również zadanie tekstowe dotyczące prędkości pociągów, w którym należało zapisać równania opisujące zależności pomiędzy czasami, w których pociągi pokonały daną odległość oraz ich prędkościami.

Opinie

Zdaniem maturzystów matura  z matematyki była trudna, natomiast większość zadań opierała się na podstawie programowej. Najwięcej problemów sprawiły zadanie tekstowe, w których uczniowie musieli sami dojść do prawidłowej odpowiedzi, nie mając przy tym możliwości wyboru żadnej z odpowiedzi.

– Matura nie należała do najtrudniejszych, co nie zmienia faktu, że obawiam się o swój wynik. Nigdy nie byłem mocny z przedmiotów ścisłych. Na początku klasy maturalnej zacząłem uczęszczać na zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki i tak naprawdę dzięki nim wierzę, że zdam maturę- mówi Karol M z Warszawy, tegoroczny maturzysta.

Link do arkusza:

 

Źródło: cke.edu.pl, pomorska.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook