Chemia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 ? Chemia podstawowa ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Chemii odbył się 14 maja. Arkusza składał się z 14 stron, które w sumie zawierały 31 zadań. Poniżej przedstawiamy krótki opis tego, z czym musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści.

Cała praca oceniana była na 50 punktów. Minimum zaliczeniowe to 30 proc. Czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza to 120 minut.

Pierwsze trzy zadania można dopasować do kategorii ?Wiadomości i rozumienie?.  Dwa z nich dotyczyły budowy atomu i układu okresowego pierwiastków. Trzecie zadanie było związane z naturalnymi przemianami promieniotwórczymi.

Zadanie 4 polegało na wykonaniu obliczeń stechiometrycznych na podstawie równania reakcji. Zadanie 5 to z kolei selekcja i analiza informacji podanych w formie tekstu o tematyce chemicznej. W zadaniu 6 należało opisać typowe właściwości substancji chemicznych.

Zadanie 7 dotyczyło kategorii ?Tworzenie informacji?, a dokładniej trzeba było wyjaśnić przebieg zjawisk  spotykanych w życiu codziennym, posługując się wiedzą chemiczną. W zadaniu 8 i 9 pod kategorią ?Wiadomości i rozumienie? należało zapisać równania reakcji chemicznych na podstawie słownego opisu przemiany oraz zastosować pojęcie ?egzotemiczny? do opisu efektów energetycznych przemian.

W zadaniu 10 należało zaprojektować doświadczenie pozwalające na otrzymanie tlenu oraz na identyfikację  węglowodorów. W zadaniu 11 trzeba było zapisać obserwacje wynikające z prezentowanych doświadczeń. Duże znaczenie miała znajomość i rozumienie pojęcia „odczyn roztworu”.

W zadaniu 13 maturzyści musieli wykonać obliczenia z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej gazów. W zadaniu 14 była selekcja i analiza informacji podanych w formie tabel i tekstu o tematyce chemicznej.

W połowie tekstu, czyli przy zadaniu 15 należało zastosować prawa zachowania masy, prawa zachowania ładunku oraz zasady bilansu elektronowego do uzgodnienia równań reakcji zapisanych cząsteczkowo. Trzeba było również określić stopień utlenienia oraz wykazać znajomość zasad bilansu elektronowego.

W zadaniu 16 należało uzupełnić brakujące dane na podstawie informacji podanych w formie schematu procesu chemicznego.

Zadania 17-20 opierały się na kategorii ?Korzystanie z informacji?. Zadanie 21 sprawdzało umiejętność posługiwania się poprawną nomenklaturą węglowodanów nienasyconych. Zadanie 23 wymagało znajomości i rozumienia pojęć: „homolog” i „szereg homologiczny”.

W zadaniu 26 należało zaprojektować doświadczenie pozwalające na identyfikację różnych pochodnych węglowodanów, zaś w zadaniu 28 trzeba było zaklasyfikować substancje na podstawie opisu właściwości fizykochemicznych.

W ostatnim zadaniu należało ponownie zaprojektować doświadczenie prowadzące tym razem do otrzymania  roztworu o określonym stężeniu molowym.

Link do arkusza:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
J.Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook