nowe-kierunki-studiow

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2011/2012

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno maturzystów, jak i rynku pracy, uczelnie w całym kraju co roku starają się dodawać nowe kierunki do swojej oferty edukacyjnej. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ coraz większa specjalizacja wiedzy przyczynia się do tego, że tego typu kierunki będą coraz bardziej pożądane. Część z nich to obecne już od lat kierunki studiów, które teraz zaczynają mieć nowe specjalności lub wersję angielską. Warto dodać, że na niektóre specjalności od początku prowadzony zostaje odmienny proces rekrutacyjny. Należy zwrócić na to szczególną uwagę.

Poniżej przedstawiamy tylko część nowych kierunków, które ruszą od października 2011 na największych polskich uczelniach.

  • Uniwersytet Warszawski: energetyka i chemia jądrowa, chemia (studia w języku angielskim), stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim), kierunek unikatowy Artes Liberales, kulturoznawstwo USA, biotechnologia medyczna, makrokierunek zarządzanie środowiskiem (studia w języku angielskim), dziennikarstwo i komunikacja społeczna – specjalność dokumentalistyka, geografia – specjalność turystyka
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – nanotechnologia
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – bioinformatyka
  • Pomorska Akademia Medyczna, Politechnika Koszalińska – inżynieria biomedyczna
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – technologie energii odnawialnej
  • Uniwersytet Łódzki – regionalistyka, ekonomia sektora publicznego (obie specjalności można będzie studiować na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym)
  • Uniwersytet Jagielloński – geografia – specjalności geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna, kulturoznawstwo – specjalności buddologia i teksty kultury, bioinformatyka, zdrowie publiczne – specjalność inspekcja sanitarna, ekonomia – specjalność ekonomia międzynarodowa, biologia – specjalności biologia komórki i neurofizjologia, biologia i geografia – specjalności: biologia środowiskowa, geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej, filologia angielska – specjalności: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo, filologia romańska – specjalności: filologiczna, komunikacyjna, pedagogiczna i traduktologiczna, matematyka – pure and applied mathematics, filologia polska – specjalność krytyka literacka, europeistyka – specjalność wiedza o Holokauście i totalitaryzmach, zarządzanie własnością intelektualną, kulturoznawstwo – specjalność zarządzanie mediami

To tylko część nowych kierunków i specjalności. Zachęcamy do odwiedzania zakładek „Nowe kierunki” na stronach uniwersytetów.

MZ

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook