Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Niemiecki 2013 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy matury z języka niemieckiego zawierał 35 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Uczniowie musieli odpowiedzieć na co najmniej 30% poprawnych odpowiedzi, aby zdać egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Język niemiecki na poziomie podstawowym należy do jednego z przedmiotów obowiązkowych. Maturzysta musiał wybrać jeden język nowożytny.

Arkusz maturalny składał się 35 zadań różnego rodzaju (zadania wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz oraz zadania na dobieranie) oraz z dwóch zadań polegających na utworzeniu wypowiedzi pisemnej. Za ostatnie zadanie można było zdobyć największą liczbę punktów bo aż 10 i dotyczy to formy pisemnej, w tym przypadku listu do koleżanki, w którym należało poinformować o pozytywnych zmianach w swoim życiu. Maturzyści mogli uzyskać po jednym punkcie za każde zadanie zamknięte.

Uczniowie dobrze przygotowali się do matury z języka niemieckiego i opanowali bez większych problemów typy zadań z arkusza maturalnego. Wyjątkiem stanowiło rozumienie tekstu pisanego, czyli zadanie, w którym musieli ocenić zdania, czy są prawdziwe, czy też fałszywe. Kolejną trudnością okazały się zadania z tekstu słuchanego oraz napisanie poprawnego i zróżnicowanego leksykalnie tekstu (zad.8.) Dość problematyczne dla abiturientów było dbanie o poprawność językową.

Najłatwiejsze zadania dotyczyły rozumienia tekstu pisanego a w szczególności te , które sprawdzały umiejętności określania głównej myśli poszczególnych częściach treści. Bardzo dobrze maturzyści poradzili sobie z  wypowiedzią pisemną, zostały zawarte potrzebne informacje. Okazało się, że uczniowie świadome stosują poszczególne elementy formy pisemnej, czyli zwroty rozpoczynające oraz kończące list, jak również doskonale dzielą tekst na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Opinia maturzystów była jednogłośna, maturzyści opowiedzieli się za tym, że matura była prosta: Banalne! Nie było nic zaskakującego, wszystko to czego nauczyłam się na lekcjach w szkole powiedziała Zosia. Ja miałem problemy jedynie z tekstem słuchanym, ale reszta to pestka– potwierdził Marek.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook