WOS 2013 poziom rozszerzony (Fot.Wojciech Grzędziński, wikipedia.pl)

Matura 2013 ? Wiedza o społeczeństwie rozszerzona ? wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości, natomiast wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym wybrało 18 903 absolwentów.

23% (czyli około 4347) absolwentów zdobyło poniżej 30% punktów, a największy procent zdających uplasował się na pozycji średniej, która została ustalona na 35-44%. Średnio uczniowie uzyskiwali 42 punkty na 100 możliwych.

756 (4%) zdających uzyskało najlepsze wyniki, byli to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących. Absolwenci innych szkół uzyskali rezultaty niższe od średniego wyniku o 13?23%.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook