matura z polskiego

Matura z polskiego w pigułce – punkty, zasady

Język polski na maturze nie ominie nikogo :) Wszyscy muszą wiedzieć, co zrobić, by zdać.Na początek kilka informacji formalnych i garść praktycznych porad. Zapoznaj się z nimi i pamiętaj, że w tym roku wprowadzono niewielkie zmiany w regulaminie.

 

I. EGZAMIN USTNY

Na egzamin ustny przygotuj prezentację na wcześniej wybrany temat.

Egzamin trwa około 25 minut – najpierw przez 15 minut omawiasz temat,potem odpowiadasz na pytania komisji.

Punktacja

Za cały egzamin możesz otrzymać maksimum 20 punktów. Przeanalizuj nowy sposób ich liczenia

 • max. 5 pkt (25% punktacji) za prezentację, w tym:
  • max. 3 pkt za sposób realizacji tematu
  • max. 2 pkt za kompozycję prezentacji
 • max. 7 pkt (35% punktacji) za rozmowę z egzaminatorem
 • max. 8 pkt (40% punktacji) za język

Aby zdać egzamin ustny, musisz uzyskać minimum 30% ogólnej punktacji, czyli 6 punktów.

Uwaga: Jeśli nie podejmiesz rozmowy z komisją, nie uzyskasz punktów za język.

Co zrobić, by zdać?

 1. Przygotuj prezentację wcześniej, nie rób tego w ostatniej chwili!
 2. Nie zapomnij o precyzyjnym konspekcie wypowiedzi!
 3. Przeczytaj pozycje z bibliografii, na pewno Cię o to spytają!
 4. Dokonaj selekcji materiału ? nie da się mówić o wszystkim!
 5. Zadbaj o wizualną część prezentacji. Przygotuj plakaty, fragmenty filmów, ale dobrze przemyśl sposób ich zastosowania!
 6. Mów na temat!
 7. Ustal sobie ścisły porządek wypowiedzi i trzymaj się go!
 8. Na pytania komisji odpowiadaj konkretnie, nie lej wody!
 9. Mów głośno, wyraźnie i unikaj błędów językowych!
 10. Nie używaj wyrazów, których nie rozumiesz!

 

II. EGZAMIN PISEMNY

Oprócz matury ustnej czeka Cię także egzamin pisemny.  Język Polski zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym, a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Egzamin pisemny podstawowy składa się z dwóch części i zawiera:

 1. test czytania ze zrozumieniem
 2. wypracowanie

Egzamin na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

Punktacja

Żeby zdać egzamin, musisz uzyskać 30% ogólnej punktacji określonej dla poziomu, który wybrałeś.

Poziom podstawowy ? masz 170 minut i w sumie możesz zdobyć 70 punktów:

 • max. 20 za test czytania ze zrozumieniem
 • max. 50 za wypracowanie

Rozwiązując test czytania ze zrozumieniem, spotkasz się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Przy każdym z nich jest podana punktacja.

Poziom rozszerzony ? masz 180 minut i w sumie możesz zdobyć 40 punktów:

 • max. 40 za wypracowanie

Kryteria oceny wypracowania:

Poziom podstawowy:

 • rozwinięcie tematu? 25 punktów = 50%
 • kompozycja? 5 punktów = 10%
 • styl ? 5 punktów = 10 %
 • język ?12 punktów = 24%
 • zapis (ortografia i interpunkcja)? 3p = 6%

Razem w tej części egzaminu możesz otrzymać maksymalnie 50 punktów. Za dodatkowe walory otrzymasz dodatkowe 4 punkty, jednak łączna liczba punktów za wypracowanie nie może przekroczyć 50.

Poziom rozszerzony:

 • rozwinięcie tematu ? 26 punktów: = 65% punktów
 • kompozycja ? 2 punkty = 5%
 • styl ? 2 punkty = 5%
 • język ? 8 punktów = 20%
 • zapis (ortografia i interpunkcja)? 2 punkty = 5%

Za szczególne walory możesz otrzymać jeszcze 4 punkty. Razem jednak twój wyniki nie może przekroczyć 40 punktów.

Co zrobić, by zdać?

 1. Minimum dwukrotnie przeczytaj każdy tekst i podkreśl najważniejsze informacje!
 2. Precyzyjnie odpowiadaj na pytania w teście czytania ze zrozumieniem!
 3. Zanim zaczniesz pisać wypracowanie, zrób sobie ramowy plan pracy!
 4. Podczas egzaminu możesz korzystać ze słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny. Skorzystaj z tej możliwości!
 5. Pamiętaj, że wypracowanie nie może być krótsze niż 2 strony (tj. ok. 250 słów)!
 6. Pisz wyraźnie i dziel tekst na akapity!
 7. Trzymaj się tematu i staraj się wnikać głęboko w przedstawiony tekst!

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej www.cke.edu.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook