flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 – język hiszpański podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Poziom podstawowy matury z języka hiszpańskiego zawierał 37 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny.

Maturzyści musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Obszar standardów obejmował: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedz pisemna.

Najmniej trudności sprawiło maturzystom przystępującym do egzaminu na poziomie podstawowym: wykonanie zadań typu prawda/fałsz w części sprawdzającej rozumienie tekstów słuchanych, było to zadanie 1., które polegało na odsłuchaniu tekstu dotyczącego kręcenia filmu w hiszpańskiej prowincji Almeria. Wykonanie zadań sprawdzających umiejętność określania głównej myśli poszczególnych części tekstu w zadaniach na rozumienie pisanego tekstu, również nie było trudne dla uczniów (zadanie 7). Maturzyści również bardzo dobrze poradzili sobie z wypowiedzią pisemną, czyli z napisaniem listu. Świadomie stosują poszczególne elementy formy: zwroty rozpoczynające oraz kończące list, podział listu na trzy części: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym:  wykonanie zadań wyboru wielokrotnego sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji w tekstach słuchanych i pisanych. Duży problem maturzyści mieli z  rozwiązaniem zadań, w których udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało połączenia informacji z różnych części tekstu- zadanie 4. Uczeń musiał dobrać do każdego fragmentu zdanie podsumowujące jego treść. Trudność w tym zadaniu polegała na tym, że było o jedno zdanie więcej niż fragmentów tekstu. Uczniowie nie poradzili sobie również z napisaniem poprawnego i zróżnicowanego leksykalnie tekstu w zadaniu 8.

Można było zdobyć po 1 punkcie za zadania zamknięte (od 1- 35) oraz 5 i 10 za wypowiedzi pisemne.

Egzamin według maturzystów był umiarkowanie trudny. Strasznie prosty! Było wszystko to, to czego nauczyłam się na zajęciach w szkole.- powiedziała Anna. Według mnie matura z hiszpańskiego była dość łatwa. Krótko dodała Zuzia.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook