matura z informatyki

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka rozszerzona - wyniki matur

Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym podeszło 1 974 zdających. Osiągnięty przez nich średni wynik wyniósł 56%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: licea ogólnokształcące – 59% licea profilowane - 51% technika –…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym  składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I – zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II – zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka rozszerzona - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym  składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I – zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II – zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka podstawowa - wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym przystąpiło 2 202 uczniów.  Średni osiągnięty wynik to 46%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: licea ogólnokształcące – 50% licea profilowane – 37% technika -  45% licea uzupełniające…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I – zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II – zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka podstawowa - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I – zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II – zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka rozszerzona - wyniki matur

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2010 roku przystąpiło 366 623 osób,  z czego 1117 maturzystów pisało informatykę na poziomie rozszerzonym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  47,2%. Średni wynik egzaminu…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z informatyki zawierał 6 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 75 punktów. Nie było progu zaliczeniowego dla tego przedmiotu. Czas przewidziany na pracę to 240 minut. Arkusze dla poziomu…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka rozszerzona - arkusze maturalne

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym odbyła się 18 maja 2010 roku. Składała się z 6 zadań, na które zostało przeznaczone 240 min. Można było uzyskać maksymalnie 75 punktów. Matura podzielona…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka podstawowa - wyniki matury

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2010 roku przystąpiło 366 623 osób,  z czego 1625 maturzystów pisało informatykę na poziomie podstawowym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  38,5%. Do egzaminu maturalnego…
czytaj dalej »

facebook