matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2011 ? informatyka rozszerzona ? arkusze maturalne

17 maja 2011 roku maturzyści zmierzyli się z egzaminem z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin na każdym poziomie składał się z dwóch części: pisemnej (bez użycia komputera) oraz praktycznej (z wykorzystaniem komputera). Na poziomie rozszerzonym pierwszy arkusz zawierał 3 zadania, za rozwiązanie których zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, a drugi ? 3 zadania praktyczne, za które zdający mógł uzyskać 30 punktów. Maturzyści mieli na rozwiązanie zadań 90 minut w części pierwszej i 150 minut w drugiej.

Pierwszy arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 3 zadania, przy czym 2 miały charakter otwarty, natomiast 3. zadanie składało się z ośmiu pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Zadanie 1. sprawdzało zrozumienie rekurencji:

  • w a) należało przedstawić drzewo wywołań rekurencyjnych dla zadanego parametru wywołania;
  •  w b) trzeba było wyznaczyć wartości funkcji dla pierwszych sześciu liczb naturalnych;
  • ostatni, c) wymagał skonstruowania i zapisania algorytmu.

W zadaniu 2. zapisano algorytm szybkiego potęgowania w postaci iteracyjnej, a maturzysta miał dokonać analizy jego działania oraz złożoności. Zadanie składało się z trzech punktów a? c:

  • w a) należało dokonać analizy wartości zmiennych pojawiających się w kolejnych iteracjach głównej pętli algorytmu dla dwunastej potęgi dowolnej liczby;
  • w b) należało natomiast wyznaczyć liczbę mnożeń wykonywanych przez algorytm dla wykładników z zakresu od 2 do 7;
  • w c) należało uogólnić obserwacje z b), wybierając funkcję określającą liczbę mnożeń w zależności od wartości wykładnika.

Zadanie 3. składało się z ośmiu podpunktów a? h. Każdy z nich zawierał po cztery odpowiedzi, z których każda była albo prawdziwa, albo fałszywa. Zdający mieli określić tę prawdę lub fałsz.

W tej części zdający mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów, następnie przechodził do części drugiej.

W arkuszu II dla poziomu rozszerzonego były trzy zadania sprawdzające umiejętność programowania (zadanie 6.), filtrowania, grupowania i analizowania informacji z tabel relacyjnej bazy danych (zadanie 5.), wykonywania podsumowań, statystyk i graficznych ilustracji danych w arkuszu kalkulacyjnym (zadanie 4.).

Zadanie 4. miało charakter symulacyjny. Treścią zadania był proces zmian objętości skoszonej trawy zgromadzonej przez firmę utrzymującą miejskie trawniki. Należało:

  • w a) podać, o ile m3 zmniejszy się objętość zgromadzonej trawy w nocy z 9 na 10 kwietnia 2011 roku;
  • w b) wskazać, poprzez wstawienie znaku X w odpowiednich wierszach, które z poniższych zdań staną się prawdziwe, po uzupełnieniu ich odpowiednimi liczbami;
  • w c) wyznaczyć objętości zgromadzonej trawy po 100 dniach pracy firmy przy założeniu, że 1 kwietnia 2011 rano zgromadzone było odpowiednio 10 000 m3, 7 000 m3, 4 000 m3 skoszonej trawy.

W ostatniej części zadania, oprócz wyznaczenia odpowiednich wartości liczbowych, należało sporządzić wykres kolumnowy ilustrujący te wartości.

W raporcie podsumowującym wyniki matury można znaleźć taką wypowiedź autorstwa Jana Chyżego, który zajął się opracowaniem egzaminu, dotyczącą zadania 4.:

?Kluczowym krokiem w kierunku rozwiązania tego zadania było zasymulowanie opisanego procesu, co bez większych trudności można zrobić przy pomocy arkusza kalkulacyjnego i z wykorzystaniem odpowiednich funkcji logicznych oraz arytmetycznych wydobyć informacje wymagane w rozwiązaniach punktów.?

W zadaniu 5., na podstawie danych znajdujących w dwóch plikach, trzeba było wykonać cztery polecenia. Naturalnym narzędziem było zastosowanie systemu zarządzania bazą danych.

W zadaniu 6. maturzysta musiał zapoznać się z plikiem tekstowym składającym się z 1000 liczb zapisanych w systemie binarnym. W podpunktach a-c tego zadania należało: zliczyć liczby parzyste, porównać liczby  binarne i zamienić liczby z systemu binarnego na dziesiętny oraz zsumować liczby zapisanych binarnie i zamienić system dziesiętny na binarny. Rozwiązanie tego zadania wymagało napisania odpowiedniego programu komputerowego

Zadania 4.-6. były warte łącznie 30 punktów.

 

Arkusz Maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook