matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – informatyka rozszerzona – arkusze maturalne

15 maja 2012 roku maturzyści zmierzyli się z egzaminem z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin na każdym poziomie składał się z dwóch części: pisemnej bez użycia komputera oraz praktycznej z wykorzystaniem komputera.

Na poziomie rozszerzonym pierwszy arkusz zawierał 3 zadania, za rozwiązanie których zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, a drugi ? 3 zadania praktyczne, za które zdający mógł uzyskać 30 punktów. Maturzyści mieli na rozwiązanie zadań 90 minut w części pierwszej i 150 minut w drugiej.

Zadanie 1. podzielone zostało na cztery podpunkty. Dwa pierwsze z nich sprawdzały zrozumienie rekurencji, techniki kluczowej w algorytmice, choć niełatwej koncepcyjnie. Zadaniem maturzysty było wykazanie się zrozumieniem działania podanej w treści zadania funkcji rekurencyjnej.

W zadaniu 2. zdefiniowano tzw. liczby osiągalne. Zdający miał za zadanie sprawdzić, czy podane dwie liczby są osiągalne i, jeżeli tak, to podać składniki sumy k i s(k). Należało również uzasadnić zależność matematyczną. W podpunkcie c) należało samodzielnie zapisać optymalny algorytm sprawdzający, czy liczba naturalna n z przedziału [1000,9999] jest liczbą osiągalną, i jeśli tak, to podać składową k.

Zadanie 3. sprawdzało znajomość i rozumienie zagadnień z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej. Zawierało 5 pytań a-e wielokrotnego wyboru (wybór PRAWDA ? FAŁSZ w każdej z czterech odpowiedzi). Pytania dotyczyły m. in.: znajomości zasad budowy i funkcjonowania relacyjnej bazy danych, pojęć związanych z sieciami komputerowymi, znajomości metod zamiany między pozycyjnymi systemami liczbowymi i podstawowych operacji matematycznych w systemie binarnym.

Zadanie 4. to zadanie programistyczne. W jego treści zapisano wprost, aby rozwiązanie było  uzyskane przy pomocy samodzielnie napisanego programu komputerowego.

W zadaniu 5. należało skonstruować trójkąt Pascala – zasada jego tworzenia została opisana w treści zadania. Zadanie można było rozwiązać, pisząc odpowiedni program lub stosując formuły i funkcje (matematyczne, statystyczne i logiczne) arkusza kalkulacyjnego. W ostatniej części maturzysta musiał sporządzić reprezentację graficzną liczb budujących trójkąt Pascala i podzielnych przez 3.

Zadanie szóste to zadanie bazodanowe. Dane do zadania umieszczono w trzech plikach opisujących samochody wynajmowane od firmy leasingowej.

Arkusz Maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook