Biologia 2009 rozszerzona (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2009 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony matury z biologii zawierał 39 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 150 minut.

Arkusz maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny.

Zdający musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych.

W arkuszu łatwe okazało się zadanie 26, polegające na uporządkowaniu opisów fagocytozy na podstawie analizy rysunków i zadanie 33, wymagające rozróżnienia na podstawie ilustracji dwóch procesów ? replikacji i transkrypcji. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna: ?w zadaniach tych, mimo że w pierwszym przypadku (zadanie nr 26) są to proste umiejętności, a w drugim (zadanie nr 33) wiadomości mieszczące się w wymaganiach poziomu podstawowego, to i tak ponad 10% zdających udzielało błędnych odpowiedzi?.

Zadanie 24, wymagające narysowania schematu klasyfikacji wirusów na podstawie analizy tekstu, również okazało się łatwe.

Zadania 12, 15 i 22, polegały na skonstruowaniu opisu na podstawie analizy rysunku. Były to zadania otwarte, w których trzeba było opisać obiekt zjawiska lub procesu. Zdający musiał wykazać się umiejętnościami odczytywania informacji znajdujących się na przetwarzanym schemacie lub rysunku.

Zadanie 31 okazało się najtrudniejsze. Polegało na wykonaniu obliczeń i rozwiązaniu zadania z zakresu dziedziczenia cech u różnych organizmów.

Zdecydowanie trudniejszymi zadaniami były zadania sprawdzające umiejętność formułowania wniosku na podstawie opisu przeprowadzonego doświadczenia- zadanie 5.

Poprawny wniosek do tego zadania sformułowało mniej niż 1/3 zdających. Zadanie 27 z genetyki molekularnej, również nie było zbyt proste dla maturzystów. Należało ocenić w nim posługując się tabelą kodu genetycznego, czy opisana mutacja ma znaczenie dla organizmu.

Egzamin według maturzystów był łatwy. Dla mnie nie był trudny, ale może dlatego, że długo się przygotowywałam, mam zamiar zacząć studia medyczne- powiedziała Kasia. Uważam, że egzamin był prosty, mam nadzieję, że uda mi się dostać na biotechnologię, chociaż jest bardzo trudno?- powiedziała Justyna, która poprawiała maturę.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook