matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 – matematyka rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym składał się z 11 zadań umieszczonych na 15 stronach.  Na ich rozwiązanie maturzyści mieli 180 minut, a maksymalnie mogli uzyskać 50 punktów.

Zadanie 1 dotyczyło funkcji, do której należało wykonać cztery polecenia.

Egzamin sprawdzał również umiejętności trygonometryczne zdających. Przykładem takiego zadania jest zadanie 4, w którym trzeba było obliczyć cosinus i sinus danego kąta.

W zadaniu 5 maturzyści musieli sporządzić rysunek w układzie współrzędnych i wyznaczyć współrzędne wierzchołków trójkąta.

Do zadania 7 załączono układ równań na podstawie którego należało wyznaczyć najmniejszą wartość sumy.

Polecenia sprawdzały również wiedzę na temat wielomianów. Zdający w zadaniu 9 musieli przedstawić wielomian w postaci iloczynu dwóch wielomianów.

Zadanie końcowe (11) składało się z dwóch części odnoszących się do wzoru sumy n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Arkusz maturalny online


Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook