Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 ? biologia rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

W 2005 roku matura z biologii mogła być traktowana  jako przedmiot obowiązkowy wybrany przez zdającego z listy przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z biologii jako przedmiotu obowiązkowego mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyboru poziomu maturzysta dokonywał w czasie egzaminu. Egzamin z biologii jako przedmiotu dodatkowego mógł być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym trwał 240 minut i składał się z dwóch części:

 • część pierwsza polegała na rozwiązaniu zadań z Arkusza I i trwała 120 minut;
 • część druga polegała na rozwiązaniu zadań z Arkusza II i również trwała 120 minut.

Nie było progu zaliczenia egzaminu z biologii jako przedmiotu dodatkowego, jak i określonego progu zaliczenia dla zestawu zadań Arkusza II.

Arkusz II, podobnie jak Arkusz I, zawierał 27 zadań (w tym 25 otwartych oraz 2 zamknięte). Zadania punktowano następująco: 7 zadań wartych 1 punkt, 17 zadań wartych 2 punkty oraz 3 zadania za 3 punkty. Łącznie maturzysta mógł uzyskać 50 punktów.

Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej:

 • komórka podstawowa jednostka;
 • energia i życie;
 • różnorodność życia na Ziemi;
 • genetyka;
 • ewolucja;
 • ekologia i biogeografia;
 • biologia stosowana;

Bardzo łatwym dla maturzystów okazało się zadanie 44.: ?Schemat przedstawia gospodarkę ATP w organizmie. Uzupełnij schemat wpisując w zaznaczone kropkami miejsca wyrazy: wysoki lub niski.?

Łatwe dla maturzystów były zadania 51.: ?Określ, czy występowanie niezapominajek o różnych barwach kwiatów w opisanych wyżej warunkach to zmienność dziedziczna czy zmienność niedziedziczna. Uzasadnij swoją odpowiedź jednym argumentem? i 52.: ?Wyjaśnij znaczenie słowa ?skuteczność? w zastosowaniu do procesu ewolucji.?

Trudne okazały się natomiast:

 • zadanie 30. ?Schemat przedstawia cykl życiowy haploidalnej komórki dzielącej się mitotycznie. Obok komórek przedstawionych przy fazach G2 i M wpisz liczbę chromosomów i liczbę cząsteczek DNA właściwą dla tych faz cyklu życiowego komórki.?
 • zadanie 31. – ?Proces powstawania ATP z ADP nazywamy fosforylacją. Określ, jaki rodzaj fosforylacji przedstawia powyższy schemat fragmentu procesu glikolizy.?
 • zadanie 33. – ?Komórki nabłonka gruczołowego gruczołów trawiennych (ślinianek, trzustki itp.) produkują i wydzielają enzymy trawienne. Wykaż zależność między syntezą enzymów a obfitością siateczki śródplazmatycznej szorstkiej w komórkach tych gruczołów.?
 • zadanie 35. ?Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez liść podwodny przetacznika bobownika. Podaj dwie zależności między środowiskiem życia tej rośliny a budową skórki jej liścia podwodnego.?
 • zadanie 38.?Wyjaśnij, jak wykorzystać ważną cechę gronkowca, jaką jest duże zapotrzebowanie na żelazo, w pracach nad działaniem leku, który skutecznie utrudniłby gronkowcowi rozwój w organizmie człowieka i ostatecznie doprowadziłby do unieszkodliwienia tej bakterii.?

Maturzyści byli zadowoleni ze swoich wyników na egzaminie. W Internecie często pojawiały się zdania na temat różnicy poziomów w maturze sprzed niemal 10 lat a tej najnowszej, z lat 2011, 2012 lub nawet 2013. Maturzyści ?starej daty? uważali egzamin za coś istotnego, do czego należało się przygotować, a co również dawało później możliwości nie tylko na uczelniach wyższych, ale umożliwiało zdobyć w stosunkowo łatwy sposób pracę.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook