Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – biologia rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym wybrało 27 475 osób. Składał się z 34 zadań, za które łącznie można było zdobyć 60 punktów. Za poszczególne zadania można było zdobyć 1 lub 2 punkty. Wyjątek natomiast stanowiło zadanie 33, za które uzyskać 3 punkty. Na rozwiązanie arkusza przeznaczono 150 minut.

 

W arkuszu pojawiły się zadania, w których należało określić prawdziwość przedstawionych faktów, odpowiedzieć na pytanie na podstawie rysunku, schematu czy załączonej informacji. Należało również wykonać wykres na podstawie tabeli

Zadania dotyczyły miedzy innymi wiedzy na temat:

 • etapów powstawania IV-rzędowej struktury białka
 • charakterystyki i znaczenia rybosomów
 • związku między funkcją komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki, a występowaniem w nich dobrze rozwiniętej szorstkiej siateczki śródplazmatycznej
 • etapów oraz roli mitozy i mejozy
 • hamowania pracy enzymów
 • cech funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego
 • nerwowego i hormonalnego mechanizmu pobudzenia komórek docelowych
 • gromad kręgowców należących do owodniowców i stałocieplnych
 • wpływu temperatury na intensywność pobierania jonów potasu i fosforu
 • przystosowania budowy anatomicznej łodygi do środowiska
 • wirusów tj. HIV czy grypa
 • krzyżówek genetycznych

Ostatnie zadanie natomiast polegało na podaniu argumentu za i przeciw stosowaniu opisanej metody uprawy ryżu.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook