flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2014 – niemiecki rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wybrało 4 355 osób. Składał się z dwóch części.

 

Część pierwsza egzaminu

W części pierwszej maturzyści mieli do rozwiązania 3 zadania, za które zdobyć można było 23 punkty. Na rozwiązanie arkusza przeznaczono 120 minut. Egzamin dodatkowo dzielił się na:

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zadanie 1 polegało na uzupełnieniu zdań z luką odpowiednio przekształconymi fragmentami, tak, aby sens zdania został zachowany. W zadaniu 2 należało przetłumaczyć na język niemiecki fragmenty tekstu, tak, aby zachować poprawność logiczną i gramatyczną.

Wypowiedź pisemna

Zadanie 3 wymagało wybrania jednego z trzech tematów i opisania go używając od 200 do 250 słów.

Tematy do wyboru:

  1. W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie młodych ludzi zakupami odzieży przez Internet. Napisz rozprawkę, uwzględniając pozytywne i negatywne strony tej formy zakupów.
  2. Napisz opowiadanie o zabawnym wydarzeniu spowodowanym pomyłką ucznia, grającego główną rolę podczas szkolnego festiwalu teatralnego, które przyczyniło się do większej integracji uczniów z nauczycielami.
  3. Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowym projekcie dla młodzieży dotyczącym ochrony środowiska. Opisz tę inicjatywę. Uwzględnij zakres działań oraz osiągnięte korzyści.

 

Część druga egzaminu

Część druga egzaminu zawierała zadania od 4-9. Łącznie można było uzyskać 27 punktów, a na rozwiązanie arkusza przeznaczono 70 minut. Ta część egzaminu również dodatkowo dzieliła się na dwie części:

Rozumienie słuchanego tekstu

W zadaniu 4 należało określić prawdziwość podanych zdań na podstawie wysłuchanego tekstu o Indze Osmers. Zadanie 5 polegało na dopasowaniu właściwych nagłówków do wysłuchanych pięciu wypowiedzi Britty Meisner na temat książek w formie elektronicznej. W zadaniu 6 natomiast trzeba było zaznaczyć poprawną odpowiedź na zadane pytania dotyczące wywiadu z Andreasem Pietschmannem.

Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych

W zadaniu 7 należało wybrać z podanych odpowiedzi właściwą, zgodną z treścią tekstu. W zadaniu 8 trzeba było uzupełnić tekst brakującymi zdaniami. Zadanie 9 polegało na dobraniu z podanych odpowiedzi tych właściwych, które pozwolą na otrzymanie logicznego i poprawnego gramatycznie tekstu.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook